Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

KOMPLIKOVANÝ PRŮBĚH ONEMOCNĚNÍ PŘI INFEKČNÍ ENDOKARDITIDĚ -KASUISTIKA NEMOCNÉHO S HOMOGRAFTEM

M. Knaiflová, I. Tylová (Praha)
Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

Nemocný byl v roce l990 hospitalizovaný pro  embolické příhody v mozku
a ve slezině. Podrobným vyšetřením byla zjištěna infekční endokarditida
aortální  bikuspidální chlopně. Etiologické agens bylo St. aureus. .
Chirurg  provedl  náhradu aortální chlopně a aortálního kořene homograftem.
V dalším období byl nemocný stabilizovaný, byl  pravidelně klinicky
a  echokardiograficky sledován. Parametry náhrady byly příznivé až do roku
2005, kdy se objevily známky časné degenerace homograftu.
Byla provedena nová operace s implantací  konduitu.
nebyla zjištěna nová ataka inf. Endokarditidy.
V roce 2006 ale je  opět aktivní ataka IE s mohutnou infiltrací anulu aorty, s abscesy a  pseudoaneurysmaty. Jako etiologické agens je detekován   stafylokokus. aureus.
Nová ataka musela být řešena novou operací. A byla skvěle zvládnuta. Nyní
je opět nemocný ve velmi dobrém stavu.