MECHANICKÉ KOMPLIKACE ICHS

K. Bernášková, J. Kalinová (Praha)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

Ischemická choroba srdeční se dnes projevuje jinak než dříve.
Je to způsobeno   především  intervenční katetrizační  léčbou.
Přesto  se  komplikace se nacházejí stále. Často jsou způsobeny pozdním příchodem nemocného, kdy kauzální  léčba (zprůchodnění  tepny) přináší jen suboptimální výsledek nebo již není  možná.
Pokud  se nemocný dostaví pozdě, a nelze již myokard zachránit, dochází k rozvoji jizvy. Morfologicky se může projevit i ztrátou ušlechtilého tvaru komory : hovoříme o aneurysmatu.
V místě jizvy a aneurysmatu se mohou tvořit tromby. Rozsáhlé jizvy myokardu vedou k dysfunkci levé komory. Někdy se akutní projevy infarktu skrývají za CMP.
V případě akutního infarktu myokardu může docházet k rupturám.
Nacházíme ruptura septa nebo volné stěny.  Ruptura volné stěny vede k zaplavení perikardu krví a k akutní tamponádě vede obvykle ke smrti nemocného.
Pokud ruptura probíhá postupně a okolní perikard reaguje srůsty může se později vytvořit pseudoaneurysma.
Ruptura  papilárního svalu vede k masivní mitrální regurgitaci a obvykle končí smrtí nemocného, dříve než je možný akutní kardiochirurgický výkon.
Perikarditida patří k relativně méně závažným  stavům.