Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

POUŽITÍ CUTTING BALLOON PŘI PCI

J. Ječmínková (Brno)
Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

Použití cuttingového balónu při PCI.

 Při každé balónkové angioplastice dochází k mikrodisekci intimy dilatovatované tepny.Asi v 5% vznikne po dilataci velká disekce,která hrozí úplným uzávěrem tepny a rozvojem IM jako komplikací výkonu.Problém po výkonu představuje také restenóza,tj.opětovné zůžení tepny v témže místě.Možným řešením i prevencí pro tyto 2 komplikace je cuttingový ballon/CB/.
  CB je speciální balón opatřen  3 nebo 4 mikrochirurgickými žiletkami uloženými podélně na balónu.Při rozvinutí balónu čepelky naříznou intimu a vytvoří tak kontrolované rozšíření v místě aterosklerotického plátu tepny.
  Unikátní design tohoto instrumentaria minimalizuje obvyklé trauma cévní stěny spojené s tradiční angioplastikou,umožňuje dilatovat tepny menším tlakem,snižuje riziko komplexních disekcí a tím i riziko neoproloferace a restenózy tepny.
 Použití tohoto instrumentária je kontraindikováno při koronárním spasmu bez významných stenóz.
  Loni jsme na našem pracovišti použili CB u 41 pacientů.Ve svém sdělení budu prezentovat 2 kazuistiky.V 1. je řešena restenóza ve stentu a ve 2. je CB použit při prosté angioplastice