Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PRAVOSTRANNÁ A TRANSSEPTÁLNÍ SRDEČNÍ KATETRIZACE

V. Urbanová, V. Benešová (Praha)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

První zavedení katetru do srdce (r.1929) bylo vlastně pravostrannou katetrizací. Objevením rentgen kontrastní látky a jejím užitím v klinické praxi se rozvinula dnes zcela dominantní levostranná katetrizace a následná angiografická vyšetření. V období 50-70. let byly pravostranné a transseptální katetrizace významnou dg. metodou, jedinou indikací ke kardiochirurgickým výkonům. Od 80tých let s rozvojem a dostupností UZ vyšetření její význam pomalu klesá. Při pravostranné srdeční katetrizaci se zavádí katetr do pravé síně, pravé komory, plicnice a plicních kapilár. Katetrizací zjišťujeme systolické, diastolické a střední tlaky v jednotlivých srdečních oddílech. Při katetrizaci nejen měříme tlaky, ale též odebíráme vzorky krve z jednotlivých pasáží a tyto pak analyzujeme v laboratoři. Z výsledků těchto údajů jsme pak schopni velmi přesně určit o jakou vadu se jedná a zároveň tuto vadu i kvantifikovat. Při potřebě zvláště přesných výsledků měření se na našem pracovišti pak provádějí tzv. transseptální katetrizace, kdy se katétrem dostaneme z pravé do levé síně propíchnutím mezisíňového septa. V roce 2006 bylo na našem pracovišti provedeno celkem 2263 srdečních katetrizací, z toho bylo 238 katetrizací pravostranných a 77 transseptálních.