PROGRAM REHABILITACE PACIENTŮ S ICHS

P. Doupalová, I. Benušová, E. Sovová, M. Kaletová, I. Buriánková, Š. Vladařová, J. Bajorek (Olomouc)
Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

Cílem programu rehabilitace je trénink srdečního a oběhového systému a zvýšení fyzické zdatnosti pacienta po prodělaném infarktu myokardu.
Soubor a metodika. Program probíhá od října roku 2006. V rámci edukace sekundární prevence oslovujeme pacienty hospitalizované na naší klinice pro akutní srdeční příhodu a nabízíme jim možnost zařazení do rehabilitačního programu. Pacienti jsou rozděleni do dvou skupin dle bydliště. Vstupním vyšetřením je spiroergometrie k nastavení zátěže. Podle výsledku spiroergometrie se rozhodne forma rehabilitace - cvičení na rotopedu, chůze s krokoměrem nebo nordic walking. První skupina pacientů cvičí doma. Druhá skupina dochází na Kliniku tělovýchovného lékařství, kde cvičí na rotopedu pod dohledem fyzioterapeuta. Délka cvičebního cyklu je tříměsíční, poté následuje kontrolní spiroergometrie. Zatím bylo aktivně osloveno 89 pacientů (70M, 19Ž), z nichž mělo zájem o rehabilitace 24 pacientů (27%) – 19M, 5Ž.
Závěr. Zájem o aktivní posilování svého zdraví projevuje pouze minimum pacientů. Je třeba neustálým působením zvyšovat compliance pacientů k aktivní účasti na léčbě.