Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

NEADEKVÁTNÍ TERAPIE ICD - SROVNÁNÍ NEMOCNÝCH S PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ INDIKACÍ

L. Šedivá, M. Táborský, P. Neužil, R. Vopálka, J. Petrů, J. Škoda, J. Kupec, Š. Královec, F. Holý, P. Niederle (Praha)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

Úvod: Populace nemocných s implantovaným kardiovertrem-defibrilátorem v souvislosti se zlepšením diagnostiky a  rozšíření indikačních kritérií stoupá. Ačkoli se stále zlepšují technické vlastnosti implantovaných přístrojů, zpřesňují  se diskriminační kritéria k odlišení komorových a supraventrikulárních arytmií, dochází u určité části nemocných k neadekvátním výbojům, resp dalším terapiím automaticky vykonávaným přístrojem. Cílem naší práce bylo  zhodnotit možnou souvislost mezi základním onemocněním a četností neadekvátních terapií. Posuzovali jsme také četnost těchto terapií u nemocných indikovaných z primární a sekundární prevence.

Soubor nemocných a metoda:  Zhodnotili jsme záznamy celkem 656 nemocných , kteří byli implantováni v naší nemocnici v letech 2004-2006. Převaha nemocných měla základní onemocnění ICHS (48%) , dále DKMP (36%), ostatní 16%. V sekundární prevenci bylo implantováno 420 nemocných, u ostatních byl implantabilní kardioverter defibrilátor implantován v rámci primární prevence.   Průměrná EF LK celého souboru byla 0.32,  signifikantně horší ve skupině primární prevence (EF LK 0.25).  Průměrná doba sledování našeho celého souboru souboru byla 21 ± 9 měsíců.

Výsledky: V celém  souboru nemocných jsme zhodnocením záznamů z implantovaných přístrojů zaznamenali  celkem  928 epizod, u 452 nemocných, 67% z těchto epizod bylo léčeno výbojem kardioverteru-defibrilátoru. Z těchto terapií bylo celkem 14% neadekvátních.
U části nemocných byly neadekvátní terapie aplikovány opakovaně a to přes cílenou programaci  a využití diskriminačních algoritmů . Počet neadekvátních terapií u nemocných implantovaných v rámci primární prevence byl vyšší ( 18,.3 %  vs 7,4 %) ve skupině sekundární prevence. Hlavní příčinou neadekvátní detekce byla fibrilace síní ( 78 %), dále infrakce/fraktura ICD EL (11 %), neadekvátní programace ( 11 %).