Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

E-LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉMY PRO KARDILOGY NA INTERNETU VE SVĚTĚ A V ČESKÉ REPUBLICE

V. Finsterle (Praha)
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

Cílem přednášky je seznámit lékaře s alternativním způsobem vzdělávání, které jim v současné době nabízí celosvětová počítačová síť internet a představit možnosti, které internet poskytuje lékaři pro jeho každodenní praxi.

Elearning je moderní efektivní formou vzdělávání, která má své výhody i nevýhody oproti vzdělání klasickému – prezenčnímu. Vyžaduje určité základní technické vybavení a minimální míru počítačové gramotnosti, které jsou předpokladem pro to, aby se lékař mohl začít vzdělávat prostřednictvím internetu.

V zahraničí již několik let funguje celá řada medicínsky zaměřených webových stránek, které jsou již poměrně dlouhou dobu využívány jako standardní forma kontinuálního vzdělávání lékařů. K těm nejznámějším určitě patří Medscape (www.medscape.com).

I když není nabídka elearningových systémů v České republice tak rozsáhlá jako na západ od našich hranic. Nalezneme již i u nás portál, který tento typ vzdělávání nabízí – EUNI (www.euni.cz). EUNI není omezena pouze na jeden obor, ale nabízí vzdělávací témata z různých specializací, která pro tento portál připravují přední odborníci na danou problematiku. EUNI je založena na systému dynamicky aktualizovaných lekcí doplněných řadou interaktivních prvků a kasuistických rozborů. Samozřejmě zde nechybí ani test pro ověření získaných znalostí.

Kromě vzdělávacích systémů jsou již i u nás dostupné další nástroje, které mohou lékaři pomoci v každodenní praxi. Takovým nástrojem může být například Virtuální ordinace, která umožňuje nejen vzájemnou komunikaci lékaře s pacientem bez nutnosti fyzického kontaktu, ale i online objednání pacienta k lékaři.

Celá přenáška bude doprovázena praktickými ukázkami.