PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR PERZISTUJÍCIHO DUCTUS ARTERIOSUS BOTALLI POMOCÍ AMPLATZEROVA OKLUDERU U STARŠÍHO PACIENTA (KAZUISTIKA)

J. Jakabčin, P. Červinka, M. Bystroň, P. Sternthal, M. Derner (Ústí nad Labem, Teplice)
Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

Nechirurgický uzávěr ductus arteriosus je metodou volby této vrozené srdeční vady v dospělosti. Nejvíce zkušeností je v současné době s uzávěry tepenné dučeje pomocí Amplatzerova okluderu.

V kasuistickém sdělení prezentujeme případ 70 leté nemocné, diabetičky, hypertoničky s prodělanou cévní mozkovou příhodou, která byla na našem pracovišti vyšetřena pro progredující námahovou dušnost a stenokardie. Transthorakální ECHO prokazuje plicní hypertenzi a vyjadřuje podezření na perzistující tepennou dučej. Nebyla zjištěna dilatace srdečních oddílů ani porucha kinetiky stěny levé komory srdeční s normální systolickou funkci. Nemocná podstoupila srdeční katetrizaci. Selektivní koronarografie vyloučila významné stenózy na věnčitém řečišti. Angiograficky i dilučně byla potvrzena tepenná dučej s velikostí zkratu Qp/Qs 1,5 a mírná prekapilární plicní hypertenze. Diagnostika byla doplněna o CT angiografii, která jednoznačně prokazuje perzistující tepennou dučej.
Defekt byl uzavřen pomocí Amplatzerova okluderu velikosti 12/10mm cestou pravé stehenní žíly s použitím 7F instrumentaria. Tepenná dučej byla sondována retrográdně z aorty se zavedením vodícího drátu do pravé srdeční komory a jeho vytažením kličkou přes pravou stehenní žílu. Poté byl po vytaženém zaváděcím drátu zaveden katétr, přes který jsme implantovali okluder. Angiografie prokazovala dobrou polohu okluderu. Po uvolnění zaváděcího kabelu okluder kompletně obturuje původní dučej. Finální angiografie plicnice i aortografie prokazují kompletní uzávěr dučeje. Kontrolní CT angiografie prokazuje optimální pozici okluderu. Výkon i hospitalizace proběhla bez komplikací.

Závěr: Kasuistika dokumentuje úspěšný nechirurgický uzávěr perzistující tepenné dučeje s využitím Amplatzerova okluderu s využitím interdisciplinárního přístupu v diagnostice této  v dospělosti nepříliš časté vrozené vady.