VLIV ZNEUŽÍVÁNÍ ILEGÁLNÍCH DROG NA KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

R. Trčková, R. Doneeová, A. Linhart, J. Šimek (Praha)
Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

Zneužívání ilegálních drog může vést k řadě často opomíjených kardiovaskulárních komplikací. Diagnostiku často komplikuje neochota nemocných ke spolupráci, zatajování příčin komplikací a nízká dlouhodobá adherence k léčbě.
V našem sdělení (posteru) prezentujeme kazuistiky tří nemocných s typickými kardiovaskulárními komlikacemi zneužívání drog.
V prvním případě se jedná o nemocného s jednorázovým zneužitím psychostimulační látky, u nějž došlo ke vzniku komorové tachykardie, která si nakonec vyžádala intervenční řešení.
Ve druhém případě šlo o vznik infekční endokarditidy trikuspidální chlopně, kterou se podařilo zvládnout konzervativně.
Posledním případem je mladá nemocná, která si jako začínající intravenozní narkomanka aplikovala drogu do tepny místo do žíly a způsobila si distální embolizační komplikace. Vše se podařilo zvládnout konzervativně bez ztráty tkáně horní končetiny.
V závěru předkládáme doporučení pro primární prevenci protidrogovou i zdravotní.