Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

LÉČBA A ŘEŠENÍ SRDEČNÍCH VROZENÝCH VAD - DSS, PFO V DOSPĚLOSTI POMOCÍ INTERVENČNÍ SRDEČNÍ KATETRIZACE

P. Vrábelová, I. Šuranová, M. Boušková, P. Kmoníček (Praha)
Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

Jde o metodu , kdy za pomocí speciálního okluderu se uzavírají defekty septa síní a patentního foramen ovále.Na našem oddělení se nejčastěji používá Amplatzův okludér.Co jsou to defekty septa síní,,patentní foramen ovale. Rizika, komplikace neuzavřených defektů. Příprava pacienta, samotný katetrizační výkon a další péče o pacienta z pohledu katetrizační sestry a sestry na oddělení koronární jednotky.