LÉČBA A ŘEŠENÍ SRDEČNÍCH VROZENÝCH VAD - DSS, PFO V DOSPĚLOSTI POMOCÍ INTERVENČNÍ SRDEČNÍ KATETRIZACE

P. Vrábelová, I. Šuranová, M. Boušková, P. Kmoníček (Praha)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

Jde o metodu , kdy za pomocí speciálního okluderu se uzavírají defekty septa síní a patentního foramen ovále.Na našem oddělení se nejčastěji používá Amplatzův okludér.Co jsou to defekty septa síní,,patentní foramen ovale. Rizika, komplikace neuzavřených defektů. Příprava pacienta, samotný katetrizační výkon a další péče o pacienta z pohledu katetrizační sestry a sestry na oddělení koronární jednotky.