Informace k registraci

Informace k registraci

Všechny formy registrace jsou přijímány pouze prostřednictvím webových stránek ČKS přes on-line registrační systém.  Pro přihlášení používejte své účty (členské), případně (nečlenové) si vytvořte účet nový. Skupinové registrace by měly být primárně zadávány přes firemní účet, aby mohla být generována faktura. 

Pasivní registrace předem bude ukončena 27. srpna 2021

Registrační poplatek

       Registrace předem (poplatek uhrazen do 1. září 2021) Registrace na místě
Účastník    450,- Kč 600,- Kč
Host, čestný člen ČKS zdarma zdarma
Vystavovatel 450,- Kč 600,- Kč

 Poplatek prosím uhraďte až po potvrzení o registraci, které Vám dojde na e-mailovou adresu, kde budou uvedeny veškeré platební instrukce.

Již jednou uhrazený poplatek je možné vrátit event. zpět pouze v měsíci, kdy byl uhrazen, a to nejpozději do 27. srpna 2021.

Pro účastníky je zajištěn 3. září 2x coffee break a 4. září 1x coffee break a oběd po skončení programu.

Vstupenky na přátelské setkání členů účastníků si můžete objednat při on-line registraci. Večeře se bude konat od 19,15 hodin v sále Codex+Scriptum hotelu Clarion.

Certifikáty

Certifikáty ČLK budou vydávány při registraci. Předpokládaný počet kreditů přidělených ČLK pro tuto akci je 10.