Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je pro nás potěšením pozvat vás jménem organizačního a programového výboru k účasti na 
IV. sjezdu mladých českých a slovenských kardiologů, který bude probíhat ve dnech 27. – 28. září 2019 na jižní Moravě opět v hotelu Kurdějov.

Akce je pořádána ve spolupráci PS Kardio 35 a jejího slovenského protějšku, Fóra mladých kardiológov. Po třech úspěšných akcích (Púchov, Kurdějov, Trenčín) máme na co navazovat. Naše společné dvoudenní sympozium opět představí širokou paletu témat přednášenou předními českými i slovenskými odborníky. Můžeme se těšit na řadu přehledových a interkativních přednášek, aktuální poznatky a názory expertů, ale i na tradiční EKG kvíz.

Těšíme se na shledanou v příjemné a přátelské atmosféře jižní Moravy.

MUDr. Jakub Honěk, Ph.D.
předseda organizačního výboru