Doprovodný program

Slavnostní zahájení

sobota 4. května 2024, v 19.00 hodin, Rotunda pavilonu A

Program

            prof. George R. Sutherland, BSc, MB, ChB, FRCP (Edin), FESC

            doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D.

            prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

            doc. MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D.

            MUDr. Hana Línková, Ph.D.

            doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D.

            prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

 

            prof. MUDr. Bohumil Hučín, DrSc. -  In Memoriam

            prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

            doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D. - In Memoriam

 

            MUDr. Lubomír Berka, CSc.

            MUDr. Ladislav Groch

            doc. MUDr. Petr Němec, CSc.

            prof. MUDr. Jaroslav Stark, CSc.

 

            Marie Pekařová

 

            prof. George R. Sutherland, BSc, MB, ChB, FRCP (Edin), FESC

 

Po Slavnostní přednášce, předání ocenění následuje raut v pavilonu A1 vstup pro všechny registrované zdarma - pouze se jmenovkou bez nutnosti objednání vstupenek.


 

Večeře členů České kardiologické společnosti a účastníků kongresu

pondělí 6. května, 20,00 hodin, hotel Voroněž

Cena vstupenky 800,- Kč - vstupenky objednávejte on-line z nabídky vašeho sjezdového menu

Vstup na večer na základě předložené vstupenky. Vstupenky si vyzvednou ti, kteří si je registrovali on-line přes webové stránky ČKS nejpozději 6. května do 12.00 hodin, poté budou prodávány dalším zájemcům. Počet objednaných vstupenek je možné až do uzavření on-line registrací  upravovat či rušit bez sankcí.

Platbu za vstupenky můžete spojit s úhradou registračního poplatku nebo zaplatit zvlášť, ale vždy s uvedením vašeho registračního čísla = variabilního symbolu.

 

Objednávku vstupenek můžete provést na vaší sjezdové stránce v on-line reg.systému

Vstup na večeři si hradí účastníci sami, není součástí registračního poplatku a sponzorské příspěvky firem nebudou použity na úhradu nákladů spojených s večerem.


Kardioběh/Kardiochůze Jiřího Tomana

Tradiční závod se uskuteční v pondělí 6. května od 6,45 hod v areálu Výstaviště. Start bude u pavilonu A1.

Přihláška bude zveřejněna 1. dubna 2024.