Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

   srdečně Vás vítáme na XXXI. Kongresu České kardiologické společnosti. Jsme rádi, že doba čistě virtuální je za námi, a že se můžeme setkávat osobně.

   Náš sjezd se v letošním roce koná v lehce pozměněném formátu. Doufáme, že s tímto uspořádáním budeme spokojeni a posun kongresu bude pro všechny přijatelný. Zachováváme již osvědčenou virtuální část, která bude jednání na brněnském výstavišti předcházet.

   V loňském roce proběhla první úspěšná vědecká konference ČKS, „Czech Cardiology Research and Innovation Days“. Avšak nerezignujeme ani na vědecký obsah našeho brněnského kongresu, kde je volným sdělením věnován stejný prostor jako v minulých letech.

   Před ČKS stojí významné výzvy. Jednou z nich je tvorba Národního kardiovaskulárního plánu, jehož koncepci na sjezdu představíme. Pokračovat bude i v loňském roce navázaná spolupráce s Mayo Clinic, jejímž hmotným důkazem je společně vydaná kniha prof. Kopeckyho „Jak žít déle a cítit se mladší“, kterou jsme po účastníky kongresu připravili.

  Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě programu kongresu i těm, kteří ho zajistili organizačně. V době stoupajících cen veškerých služeb je akce tohoto rozsahu velkou výzvou a jsme vděčni všem, kteří konání kongresu přímo či nepřímo podpořili.

  V letošním roce končí funkční období výboru ČKS, který byl v čele společnosti v letech 2019-2023. Dovolte mi, abych všem členům tohoto odstupujícího výboru i výborům asociací a pracovních skupin naší společnosti poděkoval za skvělou práci v nelehkém období poznamenaném covidovou pandemií a ekonomickými potížemi. Významný dík patří skvělému sekretariátu ČKS pod vedením Ludmily Klímové. Zároveň bych rád nastupujícímu výboru pod vedením prof. Petra Ošťádala popřál hodně úspěchů a radosti z české kardiologie.

Za výbor ČKS,

Linhart_resize.jpg
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc
předseda České kardiologické společnosti