Informace o akci: Workshop Intervenční kardiologie, 11.-13.4.2016

Místo konání: Hotel International, Brno

Registrace: všechny formy registrace jsou přijímány pouze prostřednictvím webových stránek ČKS přes on-line registrační systém. K dispozici jsou všechny formy přihlášek (aktivní, pasivní – individuální, firemní), pro přihlášení používejte přístupové jméno a heslo, které jste zvolili při dřívější registraci, např. na Výroční sjezd ČKS. Nově registrovaní použijí ikonu „nový uživatel“. Pokud si své přihlašovací údaje nepamatujete, kontaktujte e-mailem organizační sekretariát, rádi Vám pomůžeme. Registrace předem je zdarma

Registrace na místě je 300,-Kč.

Registrace v místě konání:

11.4.2016 14.00-18.00 hod
12.4.2016 07:30-18:00 hod
13.4.2016 07:30-12:00 hod

Abstrakta k aktivní účasti je možno posílat opět přes on-line systém ČKS do 29. 2. 2016, 24:00h v českém jazyce. Můžete si zadat sdělení jako preferenčně ústní či poster, ústní sdělení budou vybrána programovým výborem. Potvrzení o zařazení sdělení či jeho odmítnutí bude odesláno autorovi e-mailem do 1. 4. 2016. Definitivní tištěný program bude součástí kongresových materiálů a bude k dispozici na místě při registraci. V elektronické podobě bude finální program k dispozici na webových stránkách České kardiologické společnosti.

On-line registrace je možná do 1. 4. 2016. Po tomto datu bude možné se registrovat pouze na místě.

Certifikáty o účasti budou vydávány při registraci.

Vzdělávací akce bude pořádána dle stavovského předpisu č.16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.

Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání dle vyhlášky MZ ČR č. 321/2008 Sb. a ohodnocena kredity pro SZP.

 Společenský večer se bude konat v úterý 12.4.2016 v brněnském klubu Fléda. Vstupenka je zpoplatněna částkou 400,-Kč.