PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

„SINGLE-STAGE“ HYBRIDNÍ RFA PERMANENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik , Číslo v programu: 105

Kulík T.1, Stárek Z.1, Ostřížek T.2, Horváth V.2, Lehar F.1, Wolf J.1

1 I. IKAK, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Brno, 2 CKTCH, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno


Hybridní ablace fibrilace síní sestávající z torakoskopické (chirurgické) a elektrofyziologické části je indikována u nemocných se symptomatickou permanentní fibrilací síní, která je rezistentní k antiarytmické terapii nebo u nemocných s intolerancí antiarytmik. Současnou indikací je i nemožnost chronické antikoagulační terapie či opakované elektrofyziologické výkony.


V období od 9/2016 bylo na pracovišti CKTCH Brno (ve spolupráci s FNUSA - I.IKAK, ICRC) provedeno celkem 10 hybridních ablací pro diagnózu permanentní fibrilace síní. Vlastní výkon je typu „single-stage“, kde po torakoskopické MAZE operaci (izolace plicních žil a box-lesion) následuje okamžitě fáze elektrofyziologická (revize chirurgické části s možností RFA „gapů“). Tento model výkonu klade na technický personál vysoké nároky z hlediska sestavení veškerých zařízení, která jsou nutná pro provedení následného elektrofyziologického zákroku. Úkolem technika je, po chirurgické části výkonu, zapojit kompletní „elektrofyziologický sál“ včetně sestavení nezbytného 3D elektroanatomického systému (SJM EnSite NavX). Vzhledem k faktu, že při hybridní ablaci je pacient zatížen dlouhodobou celkovou anestézii, je nezbytné, aby veškeré úkony, které jsou prováděny technickým i lékařským personálem, probíhaly v co nejkratším časovém horizontu.


Tento efektivní a unikátní „single-stage“ model hybridního výkonu výrazně redukuje invazivní zátěž pro pacienta a umožňuje během jednoho výkonu provést epikardiální i endokardiální ablaci a potvrdit tak transmuralitu vytvořených lézí.