PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

IZOLACE PLICNÍCH ŽIL BALÓNKOVÝM KATETREM S VYUŽITÍM RADIOFREKVENČNÍ ENERGIE
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik , Číslo v programu: 106

Královec Š.1, Mudroch M.1, Baroch J.1, Mráček M.1, Holdová K.1, Brada J.1, Gabera-Drtina T.1, Petrů J.1, Neužil P.1

1 Kardiologie, Nemocnice Na Homolce, Praha


Úvod: Izolace plicních žil je již standartní metodou léčby paroxysmální fibrilace síní a je rutinně prováděna na mnoha pracovištích v České Republice. Technologie, kterou volí většina lékařů v našem regionu, je aplikace RF energie chlazenou elektrodou s použitím 3D mapovacího systému pro vizualizaci a navádění katetru v levé síni. Raketový nástup a komerční úspěch izolace plicních žil s využitím balónkového katetru a cryoablace motivuje výrobce v hledání nových možností a posouvání hranic medicínské technologie. V roce 2016 jsme měli na našem pracovišti možnost podílet se na prvním použití a ověřování nových zdravotnických prostředků zaměřených na „balónkovou“ izolaci plicních žil. Tyto technologie představují vzrušující technické řešení aplikované v praxi.
Metoda a výsledky: V obou případech se jedná o balónkový katetr navržený pro umístění v ostiu plicní žíly, terapeutickou energií je RF při použití chlazené elektrody. Zásadně jiný je způsob vizualizace a navigace při výkonu. Systém Apama RF Baloon (Apama Medical Inc.) používá přímou vizuální kontrolu prostřednictvím několika mikro kamer, zatímco systém Helios (Biosense Webster) je navigován s vizualizací 3D mapovacím systémem. Obě technologie byli použity v rámci FIM studií s cílem ověřit bezpečnost a použitelnost. Do prosince 2016 bylo v obou projektech zařazeno celkem 21 pacientů bez závažných komplikací při výkonu.
Závěr: Dosavadní limitované zkušenosti s použitím RF balónkových katetrů ukazují na velký potenciál těchto metod. Ambicí a výzvou výrobců je nabídnout prostředek, který bude konkurenceschopný na nově se tvořícím trhu „balónkové“ Izolace plicních žil.