PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

ODMASKOVANÝ SICK SINUS SYNDROM PO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ S NUTNOSTÍ IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PO ABLACI - KAZUISTIKA
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik , Číslo v programu: 113

Stojanová L.1, Grofková H.1, Kvapilová V.1, Skála T.1, Táborský M.1

1 I. Interní klinika - kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc


52-letá pacientka s dlouhodobě perzistující fibrilací síní (FS) byla přijata k plánované katetrizační radiofrekvenční ablaci (RFA). Anamnesticky byla pacientka při více než 3 roky trvající fibrilaci síní dušná při námaze, bez dokumentované významnější bradyarytmie. Pacientce byla v celkové anestezii provedena RFA s kompletní izolací plicních žil, linií v pravé síni (kavotrikuspidální isthmus), liniemi v levé síni (mitrální, stropní, s dosažením bidirekční blokády u obou). Při ablaci došlo ke konverzi fibrilace síní do síňové tachykardie, která byla terminována při ablaci v distální části koronárního sinu. Po terminaci FS následovala prolongovaná sinoatriální blokáda s nutností síňové stimulace. Na konci výkonu nebyla ani agresivní síňovou stimulací vyvolatelná žádná arytmie, nicméně nadále trvá významná sinusová bradykardie s nutností zavedení dočasné stimulace a následné časné implantace kardiostimulátoru. Autoři prezentují komplexní péči o pacientku s dlouhodobě perzistující fibrilací síní.