PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

„ NE VŽDY JE TO INFARKT“………
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské , Číslo v programu: 78

Dudíková J.1, Pavelková R.1

1 Kardiovaskulární, FN Ostrava, Ostrava


V přednášce formou dvou kazuistik chceme ukázat, že je třeba myslet na diferenciální diagnostiku při podezření na AKS (akutní koronární syndrom), kdy provedená koronarografie neprokáže koronární nález . V první kazuistice popisujeme pacienta, který po prvotním vyšetření lékařem RZP jeví známky AKS, po příjezdu na oddělení intervenční kardiologie je vyšetřen s negativním nálezem. Proto bylo provedeno další vyšetření, kde byla diagnostikována masivní plicní embolie. V druhém případě se jednalo o pacienta, který měl podobné obtíže, které směřovaly opět ke stanovení diagnózy AKS. Koronarografie, však opět neprokázala, že by symptomy způsobovaly postižení koronárních tepen. Po dalším bezprostředním vyšetření na katetrizačním sále se u tohoto pacienta zjistil závažný nález, aneurysma hrudní aorty a byl neodkladně transportován na kardiochirurgický sál. Touto přednáškou chceme ukázat, že zdánlivě tři odlišná onemocnění mají společných několik symptomů jako bolest na hrudi, dušnost, tachykardie, stavy úzkosti, které mohou vést ke stanovení jiné diagnózy. Práce setry na katetrizačním sále vyžaduje odborný potenciál a zkušenost s rozpoznáním symptomatologie AKS.

Klíčová slova: akutní koronární syndrom, masivní plící embolie,disekující aneurysma hrudní aorty