PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

ROZHODOVÁNÍ O ÚPRAVÁCH NASTAVENÍ IMPLANTABILNÍCH ELEKTRONICKÝCH PŘÍSTROJŮ (ICD, PM, SRL) U NEMOCNÝCH V TERMINÁLNÍ FÁZI ŽIVOTA
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik , Číslo v programu: 118

Nečasová L.1, Sedláček K.2, Bláhová M.3, Tanzerová M.1

1 Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, 2 IKEM Praha, Praha, 3 Praha


Léčba implantabilními kardiovertery – defibrilátory (ICD) je účinná v prevenci náhlé smrti a prodlužuje život pacientů s vysokým rizikem náhlé arytmické smrti. Kardiostimulační léčba bradyarytmií zlepšuje obtíže a snižuje morbiditu, brání rekurenci synkop a zlepšuje přežití u dospělých i dětí se závažnými převodními poruchami. Srdeční resynchronizační léčba snižuje celkovou mortalitu a počet hospitalizací pro srdeční selhání. V období terminální fáze srdečního selhání či jiného onemocnění se mohou měnit priority léčby a péče o pacienta. Specifickou otázkou v kardiologii, která bude v prezentaci dokumentována v kazuistikách, je úprava nastavení implantabilních elektronických přístrojů, rozhodování o deaktivaci antitachykardických funkcí přístroje, plánování výměny přístroje s dosaženým ERI (vybití bateriového zdroje) s přihlédnutím k „dříve vyslovenému přání“ pacienta zařazeného do sledování v systému dálkové monitorace.