PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

VROZENÁ SRDEČNÍ VADA - EBSTEINOVA ANOMÁLIE
Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - sesterské , Číslo v programu: 82

Navrátilová M.1, Malík J.1, Kodytková E.1

1 Koronární jednotka, III. interní klinika, VFN, Praha


Ebsteinova anomálie je vzácná vrozená srdeční vada, která je charakteristická posunem úponu septálního a zadního cípu trikuspidální (trojcípé) chlopně směrem do hrotu. V důsledku toho dochází k „atrializaci“ pravé komory a rozvoji trikuspidální regurgitace. Poprvé jej popsal v roce 1866 dr. Wilhelm Ebstein.
Většina pacientů s Ebsteinovou anomálií má také současně defekt síňového septa nebo otevřený foramen ovale. Závažnější formu anomálie lze diagnostikovat již v průběhu těhotenství a nadále se mohou objevit symptomy mírné formy v dospělosti.
Charakteristickým obrazem na EKG je blok pravého raménka Tawarova (BPRT) a supraventrikulární arytmie jako je atrio-ventrikulární-nodální reentry tachykardie (AVNRT), které mohou zásadně zhoršovat hemodynamické důsledky vady. Je-li nutný operační zákrok, provádí se buď plastika, nebo náhrada trikuspidální chlopně.
Pro diagnostiku je zásadní echokardiografie nebo vyšetření srdce magnetickou rezonancí
V tomto sdělení seznámíme posluchače s méně častou a méně známou Ebsteinovou anomálií a poukážeme zejména na její charakteristiku a léčbu.