Program schéma

Zpět na výběr data

   ROTUNDA (pavilon A)  -  pondělí 8.5.2017   

 8:30  Česká společnost pro hypertenziBlok České společnosti pro hypertenzi - Aktuality v diagnostice a terapii hypertenze
 9:30  Sympozium BAYER s. r. o.Rivaroxaban ve světle dat
 10:30  Přestávka
 11:00  Sympozium Pfizer, spol. s r. o.Eliquis - zkušenosti z každodenní praxe
 12:30  Meet the expert
 13:00  Sympozium BAYER s. r. o.Rivaroxaban u rizikovější populace pacientů
 14:00  Přestávka
 14:10  Kardiologie jako významný medicínský obor: současnost, budoucnost a dlouhodobá udržitelnostPrezidentský blok
 16:10  Přestávka
 16:20  Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodMultimodalitní zobrazení v akutní kardiologiiZobrazovací metody v akutní kardiologii
 17:50  Přestávka
 18:00  Slavnostní přednáška prof. Jindřicha Štreitanásleduje otevření výstavy fotografií prof. Štreita v pavilonu A1
 18:30  Konec programu


   MORAVA (pavilon A3)  -  pondělí 8.5.2017   

 8:30  Volná sdělení - sesterská sekce III.
 10:30  Přestávka
 11:00  Sympozium CARDION s.r.o.Terumo club - Komplexni koronarni intervence
 12:30  Oběd
 13:00  Sympozium Medtronic Czechia s.r.o.Aortální vady - jak na to?spolupráce: Česká asociace intervenční kardiologie
 14:00  Přestávka
 14:10  Česká asociace srdečního selháníNeobvyklé příčiny srdečního selhání
 15:10  Přestávka
 15:15  PS KardioTechNová pracovní skupina ČKS KardioTech
 16:15  Přestávka
 16:20  Volná sdělení - KardioTech
 18:40  Konec programu


   PRAHA (pavilon E - I. patro)  -  pondělí 8.5.2017   

 8:30  Česká asociace srdečního selháníDiskuze pro a proti
 9:30  Česká asociace pro srdeční rytmusKazuistiky z arytmologické praxe, co možná děláme špatně?
 10:30  Přestávka
 11:00  Sympozium SERVIER s.r.o.Videosympozium: Intervence KV rizika, proč vítězíme a selháváme?
 12:00  Přestávka
 13:00  Sympozium Novartis s.r.o.Ve dvou se to lépe táhne...(zvláště když je to stejným směrem)
 14:00  Přestávka
 14:10  Česká asociace pro srdeční rytmusMezinárodní programový blok z oblasti arytmologie
 15:10  Přestávka
 15:15  Česká asociace pro srdeční rytmusJak správně připravit a pečovat o arytmologického pacienta před a po výkonu - víme to?
 16:15  Přestávka
 16:20  PS Kardiovaskulární farmakoterapieHOT lines
 17:50  Konec programu


   BRNO (pavilon E - I. patro)  -  pondělí 8.5.2017   

 8:30  Česká asociace srdečního selháníspolupráce: PS Kardiovaskulární farmakoterapieNovinky ve farmakoterapii srdečního selhání
 9:30  Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodEchokardiografie a cévní mozková příhoda
 10:30  Přestávka
 11:00  Sympozium AstraZeneca Czech Republic s.r.o.Osud pacienta s AKS – jak zlepšit prognózu pacienta od A až do Z ?
 12:30  Oběd
 13:00  Sympozium Merck spol s r.o.Adherenční studie v praxi
 14:00  Přestávka
 14:10  Česká asociace preventivní kardiologieOvlivnění hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u žen.
 15:10  Přestávka
 15:15  Sympozium sanofi-aventis, s.r.o.Léčba hypercholesterolemie u pacientů ve vysokém/ velmi vysokém KV riziku: vše, co byste chtěli vědět o alirocumabu pro klinickou praxi
 16:15  Přestávka
 16:20  Česká asociace intervenční kardiologieKatetrizační intervence chlopenních vad - State of the Art
 17:50  Konec programu


   PLZEŇ (pavilon E II. patro)  -  pondělí 8.5.2017   

 8:30  Česká asociace intervenční kardiologieSpecifické situace v intervenční kardiologii
 9:30  Česká asociace intervenční kardiologieAmbulantní katetrizace - jak na to!
 10:30  Přestávka
 11:00  Volná sdělení - poruchy rytmu, kardiostimulace
 12:30  Oběd
 13:00  Společné sympozium České internistické společnosti, České společnosti pro aterosklerózu a České kardiologické společnosti
 14:00  Přestávka
 14:10  Sympozium MSD1,8 mmol/L: málo nebo moc?
 15:10  Přestávka
 15:15  Česká angiologická společnostKritická končetinová ischemie
 16:15  Přestávka
 16:20  Česká asociace ambulantních kardiologůKazuistiky - co přináší každodenní praxe
 17:50  Konec programu


   OLOMOUC (pavilon E - I. patro)  -  pondělí 8.5.2017   

 8:30  Soutěž mladých kardiologů - I. část
 10:30  Přestávka
 11:00  Soutěž mladých kardiologů - II. část
 12:30  Oběd
 13:00  Edukační blok České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
 14:00  Přestávka
 14:10  Volná sdělení - hypertenze, primární a sekundární prevence
 15:10  Přestávka
 15:15  Volná sdělení - ambulantní péče, primární a sekundární prevence
 16:05  Přestávka
 16:20  Volná sdělení - poruchy rytmu, kardiostimulace
 18:40  Konec programu


   HRADEC KRÁLOVÉ (pavilon E - I. patro)  -  pondělí 8.5.2017   

 8:30  Česká asociace pro srdeční rytmusEKG pro praxi - kvíz s použitím hlasovacího zařízení
 9:30  Česká asociace akutní kardiologieNepříznivé souběhy
 10:30  Přestávka
 11:00  PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělostiDopad vad levého srdce na hemodynamiku pravého srdceKazuistiky s hlasováním
 12:30  Oběd
 13:00  Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodspolupráce: Radiologická společnost ČLS JEPCo by měl kardiolog vědět o magnetické rezonanci srdce
 14:00  Přestávka
 14:10  Sympozium Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Antikoagulace u FS – jak dál?
 15:10  Přestávka
 15:15  Sympozium Novartis s.r.o.Srdeční selhání: od evidence k rutinní praxi
 16:00  Sympozium Novartis s.r.o.Interaktivní kasuistiky pacientů se srdečním selháním
 16:45  Přestávka
 17:00  PS Kardio 35Imaging pro mladé kardiology
 18:30  Konec programu


   POSTEROVÁ LÉKAŘSKÁ SEKCE (pavilon E I. patro, foyer)  -  pondělí 8.5.2017   

 9:00  Posterová sekce - lékařská I.
 18:00  Konec programu


   POSTEROVÁ NELÉKAŘSKÁ SEKCE (pavilon A3)  -  pondělí 8.5.2017   

 8:00  Posterová sekce - nelékařská - technická
 18:00  Konec programu