Program schéma

   ROTUNDA (pavilon A)  -  neděle 7.5.2017   

 11:00  Členská schůze České kardiologické společnosti I.
 12:00  Přestávka
 14:00  Česká asociace pro srdeční rytmusDr. Jekyll a Dr. Hyde aneb věříme si?
 15:30  Přímé přenosy z intervenčních pracovišť
 17:30  Přestávka
 17:45  Členská schůze České kardiologické společnosti II.konat se bude pouze v případě, kdy nebude Členská schůze I. usnášeníschopná. Program zůstává identický
 18:45  Přestávka
 19:00  Slavnostní zahájení XXV. výročního sjezdu
 20:00  Konec programu


   MORAVA (pavilon A3)  -  neděle 7.5.2017   

 15:15  Novinky v srdečním selhání a plicní hypertenzisympozium Kliniky kardiologie IKEM Praha
 16:15  Přestávka
 16:25  Sympozium Pfizer, spol. s r. o.Léčba fibrilace síní v roce 2017 - jak na to?spolupráce: ve spolupráci s Klinikou kardiologie IKEM
 17:25  Konec programu


   PRAHA (pavilon E - I. patro)  -  neděle 7.5.2017   

 15:30  Česká asociace srdečního selháníGuidelines ESC pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání 2016
 17:00  Konec programu


   BRNO (pavilon E - I. patro)  -  neděle 7.5.2017   

 15:15  Volná sdělení - sesterská sekce I.
 16:15  Přestávka
 16:20  Volná sdělení - sesterská sekce II.
 17:20  Konec programu