Program 08.05.2017

    POSTEROVÁ LÉKAŘSKÁ SEKCE (pavilon E I. patro, foyer)  -  pondělí 8.5.2017  

 9:00  Posterová sekce - lékařská I.

  281. BRUGADA TYP 2 JAKO PŘÍČINA SMRTI U MLADÉHO PACIENTA S NEGATIVNÍM AJMALINOVÝM TESTEM A PROGRAMOVANOU STIMULACÍ KOMOR? J. Štros, T. Roubíček, R. Polášek (Liberec)
  282. „AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM“ A SRDEČNÍ SELHÁNÍ PŘI ÚTLAKU SRDCE OBROVSKOU HIÁTOVOU HERNIÍ. J. Holý, M. Derner, J. Koscelanský, V. Černý, P. Oravec, P. Červinka (Ústí nad Labem)
  283. MÉNĚ OBVYKLÁ PŘÍČINA PREKOLAPSOVÝCH STAVŮ U MLADÉ PACIENTKY K. Vykoupil, J. Galuszka, I. Buriánková, P. Doupalová, L. Jelínek, M. Fedorco, P. Heinc, M. Táborský (Olomouc)
  284. SYMPTOMATICKÁ IN-STENT RESTENÓZA ZPŮSOBENÁ KOMPLETNÍ FRAKTUROU STENTU V DISTÁLNÍ ANASTOMÓZE ŽILNÍHO BYPASSU LÉČENÁ "DRUG COATED" BALONKY (DCB). D. Richter, M. Sluka, J. Ostřanský, M. Táborský (Olomouc)
  285. AKUTNÍ UZÁVĚR KMENE LEVÉ KORONÁRNÍ TEPNY: FAKTOR PŘEŽITÍ F. Holm, M. Erbrt, M. Babický (Praha)
  286. JÓDOVÉ KONTRASTNÍ LÁTKY A ALERGIE NA JÓD: MÝTY A FAKTA F. Holm (Praha)
  287. KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR PSEUDOANEURYSMATU ASCENDENTNÍ AORTY PO BENTALLOVĚ OPERACI U PACIENTA S MARFANOVÝM SYNDROMEM - KAZUISTIKA P. Stojadinović, M. Wiendl, M. Želízko, J. Novotný, J. Kautzner (Praha)
  288. HODNOCENÍ VLIVU RFA FS NA CNS POMOCÍ MĚŘENÍ HLADIN PROTEINU S 100 B O. Jiravský (Třinec)
  289. RIZIKO KOMPLIKACÍ RADIOFREKVENČNÍ KATETROVÉ ABLACE MITRÁLNÍHO ISTHMU U PERZISTUJÍCÍ FIBRILACE SÍNÍ J. Jež, Z. Stárek, F. Lehar, J. Seménka , B. Fischerová, J. Wolf, T. Kulík , A. Žbánková, M. Novák (Brno)
  290. SPONTÁNNÍ DISEKCE KORONÁRNÍ ARTERIE I. Šimková, L. Gajdošová, D. Richter, J. Ostřanský, J. Látal, M. Škvařilová, M. Táborský (Olomouc)
  291. INFARKT MYOKARDU NÁSLEDKEM SPASMU KORONÁRNÍ ARTERIE PO UŽITÍ ANOREKTIKA FENTERMINU L. Jelínek, Z. Jelínek, D. Richter, K. Vykoupil, M. Táborský (Olomouc, Hranice)
  292. AV BLOK III. STUPNĚ PŘI LYMESKÉ KARDITIDĚ, TRVALÁ KARDIOSTIMULACE VERSUS ATB TERAPIE? T. Gistinger, P. Kajzar, R. Kološová, K. Zeman, V. Mrózek, I. Pavlas, V. Talafa (Frýdek-Místek)
  293. NÁLEZY U NEMOCNÝCH,POSLANÝCH JAKO STEMI,KDE NEBYL PROKÁZÁN UZÁVĚR CÉVY. ZMĚNILA SE PŘESNOST DIAGNÓZY V R. 2016 PROTI ROKU 2013? V. Rozsíval, T. Lazarák, J. Matějka, V. Novotný, I. Varvařovský (Pardubice)
  294. POUŽITÍ VENO-ARTERIÁLNÍ EXTRAKORPORÁLNÍ MEMBRÁNOVÉ OXYGENACE (V-A ECMO) U PACIENTŮ S DEFEKTEM KOMOROVÉHO SEPTA A KARDIOGENNÍM ŠOKEM D. Rob, R. Špunda, J. Lindner, J. Šmalcová, O. Šmíd, T. Kovárník, A. Linhart, J. Bělohlávek (Praha)
  295. RENÁLNA INSUFICIENCIA A POUŽITIE INHALAČNEJ ANESTÉZIE SEVOFLURANOM ZNIŽUJE SENZITIVITU PROTEÍNU S 100 AKO MARKERA ASYMPTOMATICKÉHO POSTIHNUTIA CNS V KOHORTE PACIENTOV LIEČENÝCH KATÉTROVOU RÁDIOFREKVENČNOU ABLÁCIOU PRE KOMOROVÉ ARYTMIE E. Šušková, O. Jiravský, R. Neuwirth, J. Chovančík, M. Fiala, M. Branny (Třinec)
  296. KAZUISTIKA: TENTAMEN SUICIDII POŽITÍM ANTIARYTMIK. M. Kodým (Písek)
  297. TROMBOTICKÝ UZÁVĚR ANEURYSMATU KORONÁRNÍ TEPNY. L. Pleva, P. Matoška, P. Kukla, T. Jonszta (Ostrava)
  298. INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA U PACIENTA S TRANSPLANTOVANOU KADAVERÓZNÍ LEDVINOU Š. Hudec, M. Hutyra, O. Moravec, J. Přeček, M. Táborský (Olomouc)
  299. RUPTURA AORTÁLNÍHO ANULU PŘI KATETROVÉ IMPLANTACI AORTÁLNÍ CHLOPNĚ (TAVI) – KAZUISTIKA J. Ostřanský, M. Sluka, P. Šantavý, M. Kaláb, M. Táborský (Olomouc)
  300. MÁ ŠÍŘE RETINÁLNÍCH VRSTEV SOUVISLOST S KORONÁRNÍ ATEROSKLEROSOU? STUDIE S RETINÁLNÍ OPTICKOU KOHERENČNÍ TOMOGRAFIÍ (RETINAL OCT) A KORONÁRNÍM INTRAVASKULÁRNÍM ULTRAZVUKEM S VIRTUÁLNÍ HISTOLOGIÍ (IVUS-VH). K. Bayerová, T. Kovárník, A. Král, H. Skalická , Z. Chen, L. Kyung Moo, M. Meliška, M. Sonka, C. Zhi, A. Linhart (Praha, Iowa, United States)
  301. RARITNÍ SOUČASNÁ PREZENTACE ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY A AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S ELEVACEMI ST ŘEŠENÉ ÚSPĚŠNOU INTRAVENÓZNÍ SYSTÉMOVOU TROMBOLÝZOU - KAZUISTIKA V. Fendrychová, J. Pařenica, J. Hlásenský, J. Špinar (Brno)
  302. INFARKT LEVÉ SÍNĚ VEDOUCÍ K RUPTUŘE SÍNĚ O. Kučerka, P. Sedloň, M. Malý (Praha)
  303. KARDIOEMEMOLIZAČNÍ PŘÍHODA PŘI TERAPII NOAC I. Pavlas, T. Gistinger, R. Kološová, K. Zeman, D. Jurenka (Frýdek-Místek)
  304. RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA KORONÁRNÍCH INTERVENCÍ V KARDIOCENTRU JIHLAVA SE ZHODNOCENÍM VÝSLEDKU PŘECHODU NA RADIÁLNÍ PŘÍSTUP MEZI LETY 2008 AŽ 2016. J. Rychlík, I. Horňáček, M. Tejc, E. Petrikovits, Z. Klimsa (Jihlava)
  305. PERKUTÁNNÍ UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA SÍNÍ TYPU SINUS VENOSUS INFERIOR T. Březák, J. Fiedler, P. Hájek, J. Veselka (Praha)
  306. VÝSLEDKY DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ PO KATETRIZAČNÍ OKLUZI OUŠKA LEVÉ SÍNĚ V. Lekešová, P. Hála, L. Dujka, M. Janotka, T. Mráz, J. Petrů, M. Prokopová, L. Šedivá, J. Škoda, P. Neužil (Praha)
  307. OPOŽDĚNÁ DIAGNOSTIKA MALIGNÍ FORMY VAZOSPASTICKÉ ANGINY PEKTORIS U PACIENTA S TYPICKÝMI SYMPTOMY - PŘEDČASNÝ REQUIEM SPORADICKÉHO ONEMOCNĚNÍ ? M. Špaček, M. Hutyra, M. Sluka, D. Vindiš, D. Richter, T. Skála, M. Táborský (Olomouc)
  308. NEADEKVÁTNÍ VÝBOJE IMPLANTABILNÍHO DEFIBRILÁTORU PŘI OVERSENSINGU T – VLNY M. Vícha, V. Doupal, M. Táborský (Olomouc)
  309. RADIOFREKVENČNÍ ABLACE AKCESORNÍ DRÁHY JAKO KAUZÁLNÍ LÉČBA TĚŽKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ S EXTRAKARDIÁLNÍMI KOMPLIKACEMI T. Patočková, R. Kryza, K. Novobílský, M. Heczko, I. Horák (Ostrava)
  310. NEBAKTERIÁLNÍ TROMBOTICKÁ ENDOKARDITIDA - NEOBVYKLÁ PŘÍČINA INFARKTU MYOKARDU M. Prokopová, T. Mráz, T. Martinča, P. Neužil (Praha)
  311. OKLUZE VE STENTU JAKO PŘÍČINA AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU. O. Hlinomaz, E. Boženková, L. Groch, J. Sitar, M. Rezek, J. Seménka, M. Novák (Brno)
  312. POŠKOZUJÍ VÝBOJE ICD MYOKARD? VÝSLEDKY STUDIE SHOCK A. Benák, P. Jarolím , L. Krýže, K. Sedláček, J. Kettner, J. Kautzner , V. Melenovský (Praha, Boston, United States)
  313. REGISTR NEMOCNÝCH S IMPLANTOVANÝM KORONÁRNÍM BIFURKAČNÍM STENTEM TRYTON J. Widimský, D. Horák, V. Hraboš, Z. Šembera, L. Jaworski (Liberec)
  314. ATEROSKLEROTICKÁ ANEURYSMATA VĚNČITÝCH TEPEN O. Aschermann, M. Mates, K. Kopřiva, P. Formánek, P. Kmoníček (Praha)
  315. VÝSKYT NOVĚ VZNIKLÝCH PORUCH SRDEČNÍHO RYTMU U PACIENTŮ PO TAVI TRANSAPIKÁLNÍM PŘÍSTUPEM J. Zajíc, A. Mokráček, L. Pešl, F. Toušek (České Budějovice)
  316. NEUROLOGICKÝ VÝSTUP U PACIENTŮ PO FIBRILAČNÍ ZÁSTAVĚ OBĚHU O. Sirotek, P. Tůmová, M. Hromádka , V. Pechman, J. Mlíková Seidlerová, R. Rokyta (Plzeň)
  564. OVLIVŇUJÍ ANTIVIROTIKA V TERAPII C-VIROVÉ HEPATITIDY QTC INTERVAL? J. Šimka, R. Pudil, S. Plíšek (Hradec Králové)
  317. RADIOFREKVENČNÍ ABLACE ATRIOVENTRIKULÁRNÍ JUNKCE K OPTIMALIZACI RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPIE U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM A FIBRILACÍ SÍNÍ – ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA M. Holek, B. Aldhoon, R. Čihák, P. Peichl, D. Wichterle, J. Kautzner (Praha)
  318. PERKUTÁNNÍ NÁHRADA CHLOPNĚ U NEMOCNÉ PO KOREKCI EBSTEINOVY ANOMÁLIE TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ S DEGENERACÍ BIOPROTÉZY V TRIKUSPIDÁLNÍ POZICI. P. Kmoníček, M. Mates, T. Mráz , J. Šťásek, I. Skalský, J. Rubáčková Popelová, P. Neužil (Praha, Hradec Králové)
  319. AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROMY - DOPORUČENÉ POSTUPY VS. SOUČASNÁ PRAXE – DATA JEDNOHO CENTRA Z. Coufal, M. Gřiva, M. Slabák, P. Kopřiva, J. Šťastný, M. Mikulcová, E. Jančová (Zlín)
  320. AKUTNÍ AORTÁLNÍ DISEKCE A NEGATIVNÍ D-DIMERY I. Šimková, P. Konvička, D. Marek, M. Táborský (Olomouc, Přerov)
  321. KATETRIZAČNÍ NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ U PACIENTKY V KARDIOGENNÍM ŠOKU. T. Butta (Praha)
  322. TRANSVENÓZNÍ EXTRAKCE KARDIOLOGICKÝCH IMPLANTABILNÍCH ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ: ZKUŠENOSTI Z JEDNOHO CENTRA P. Hájek, A. Bulava (České Budějovice, Olomouc)
  323. KRYTÁ RUPTURA LEVÉ KOMORY JAKO KOMPLIKACE IM M. Hudec, J. Balušík, D. Krausová, B. Holek, M. Murárová, P. Branny, M. Branny (Třinec)
  324. SROVNÁNÍ PARAMETRŮ ABLACE A KLINICKÝCH VÝSLEDKŮ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ PŘI POUŽITÍ CHLAZENÉHO KATETRU S MOŽNOSTÍ MĚŘENÍ SÍLY PŘÍTLAKU A STANDARDNÍHO ABLAČNÍHO KATETRU. F. Lehar, Z. Stárek, Z. Svanovská, J. Jež, J. Wolf, T. Kulík , A. Žbánková, M. Novák (Brno)
  325. DIVERTIKL LEVÉ KOMORY – VZÁCNÁ PŘÍČINA TAMPONÁDY SRDEČNÍ J. Machura, M. Jakl, Z. Bělobrádek, M. Solař (Hradec Králové)
  326. PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA PACIENTŮ S PŘEŽITOU MIMONEMOCNIČNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVOU J. Bělohlávek, T. Sudová (Praha)
  327. RENÁLNÍ FUNKCE V ČASNÉ PROGNOSTICKÉ STRATIFIKACI PACIENTŮ S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM J. Přeček, M. Hutyra, F. Kováčik, J. Látal, M. Táborský (Olomouc)
  328. JE MOŽNÉ OMEZIT POUŽITÍ CT PLICNÍ ANGIOGRAFIE U NEMOCNÝCH S PODEZŘENÍM NA PLICNÍ EMBOLII? F. Varhaník, J. Kočí, D. Tuček, J. Koppová, M. Solař (Hradec Králové)
  329. KASUISTICKÉ SDĚLENÍ: ATYPICKÁ SYMPTOMATOLOGIE AKUTNÍ DISEKCE HRUDNÍ AORTY M. Náprstek, M. Janka (Kladno)
  330. KORONAROGRAFIE A PCI U PACIENTŮ S INDIKACÍ PERORÁLNÍ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY R. Štípal, P. Kala, R. Miklík, M. Poloczek, J. Kaňovský, O. Boček, P. Jeřábek (Brno)
  331. HOSPITALIZAČNÍ VÝSLEDKY OCT GUIDED IMPLANTACE BVS M. Hudec, J. Kaňovský, M. Poloczek, O. Boček, R. Miklík, P. Jeřábek, P. Kala, J. Špinar (Brno)
 18:00  Konec programu