Program 08.05.2017

    HRADEC KRÁLOVÉ (pavilon E - I. patro)  -  pondělí 8.5.2017  

 8:30 - 9:30  Česká asociace pro srdeční rytmusEKG pro praxi - kvíz s použitím hlasovacího zařízení Předsedající: J. Kautzner, L. Haman (Praha, Hradec Králové)
 8:30253. EKG U PACIENTŮ S ARYTMIEMI I. A. Bulava (České Budějovice)
 8:50254. EKG U PACIENTŮ S ARYTMIEMI II. P. Peichl (Praha)
 9:10255. EKG U PACIENTŮ S IMPLANTABILNÍMI PŘÍSTROJI J. Lipoldová (Brno)
 9:30 - 10:30  Česká asociace akutní kardiologieNepříznivé souběhy Předsedající: T. Hnátek, J. Přeček (Praha, Olomouc)
 9:30256. BOLEST NA HRUDI S ST ELEVACEMI (IM VS. PE) T. Janota (Praha)
 9:45257. AKUTNÍ NEUROLOGICKÉ PŘÍZNAKY PŘI DUŠNOSTI (STROKE VS. PE) J. Knot (Praha)
 10:00258. AKUTNÍ DUŠNOST PŘI INFEKCI (ADHF VS. EXACERBACE CHOPN) T. Hnátek (Praha)
 10:15259. TEKUTINA V PERIKARDU PŘI ANTIKOAGULACI M. Hromádka (Plzeň)
 10:30  Přestávka  
 11:00 - 12:30  PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělostiDopad vad levého srdce na hemodynamiku pravého srdceKazuistiky s hlasováním Předsedající: J. Popelová, M. Brtko (Praha, Hradec Králové)
 11:00260. PATOFYZIOLOGICKÝ ÚVOD D. Marek (Přerov)
 11:10261. CHLOPENNÍ VADA LEVÉHO SRDCE S TRIKUSPIDÁLNÍ INSUFICIENCÍ; KDY INDIKOVAT VÝKON NA TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNI? M. Brtko (Hradec Králové)
 11:30262. TRIKUSPIDALIZOVANÁ MITRÁLNÍ VADA. M. Benešová (Praha)
 11:50263. MÁ SMYSL IMPLANTACE MITRACLIPU U PACIENTŮ S JIŽ ROZVINUTÝM PRAVOSTRANNÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM? H. Línková (Praha)
 12:10264. LEVOSTRANNÁ VROZENÁ SRDEČNÍ VADA A PLICNÍ HYPERTENZE. J. Popelová (Praha)
 12:30  Oběd  
 13:00 - 14:00  Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodspolupráce: Radiologická společnost ČLS JEPCo by měl kardiolog vědět o magnetické rezonanci srdce Předsedající: P. Kuchynka, J. Frydrych (Praha, Jablonec nad Nisou)
 13:00265. MOŽNOSTI A LIMITACE MR SRDCE R. Panovský (Brno)
 13:20266. HODNOCENÍ MR SRDCE R. Kočková (Praha)
 13:40267. INDIKACE A KONTRAINDIKACE VYŠETŘENÍ M. Pleva (Ostrava)
 14:00  Přestávka  
 14:10 - 15:10  Sympozium Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Antikoagulace u FS – jak dál? Předsedající: J. Veselý (Broumov)
 14:10268. ANTIKOAGULACE V REÁLNÉ PRAXI J. Veselý (Broumov)
 14:20269. TRIPLE TERAPIE DNES A ZÍTRA R. Miklík (Brno)
 14:30270. EMERGENTNÍ SITUACE A JAK JE ŘEŠIT M. Polák (Mladá Boleslav)
 14:40271. DABIGATRAN OČIMA NEFROLOGA M. Havrda (Praha)
 14:50272. JEDEN HOT A DRUHÝ ČEHÝ A. Tomek (Praha)
 15:00  Diskuze  
 15:10  Přestávka  
 15:15 - 16:00  Sympozium Novartis s.r.o.Srdeční selhání: od evidence k rutinní praxi Předsedající: J. Bělohlávek (Praha)
 15:15273. DIABETES MELLITUS 2. TYPU A SRDEČNÍ SELHÁNÍ: PREVENCE NENÍ LÉČBA J. Bělohlávek (Praha)
 15:30274. POKROČILÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ: TEORIE VS PRAXE J. Krejčí (Brno)
 15:45275. SPECIALIZOVANÁ AMBULANTNÍ PÉČE U SRDEČNÍHO SELHÁNÍ M. Lazárová (Olomouc)
 16:00 - 16:45  Sympozium Novartis s.r.o.Interaktivní kasuistiky pacientů se srdečním selháním Předsedající: J. Bělohlávek (Praha)
 16:00276. DIAGNOSTICKÁ ROZVAHA A STRATIFIKACE RIZIKA PACIENTA SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM F. Málek (Praha)
 16:20277. INICIÁLNÍ DÁVKOVÁNÍ A TITRACE LÉČBY U PACINTŮ S HFREF J. Kořínek (Praha)
 16:45  Přestávka  
 17:00 - 18:30  PS Kardio 35Imaging pro mladé kardiology Předsedající: A. Linhart, M. Pazderník (Praha)
 17:00278. ECHOKVÍZ J. Pudich (Ostrava)
 17:28  Diskuze  
 17:30279. ZÁKLADY ECHOKARDIOGRAFIE KE KARDIOLOGICKÉ ATESTACI J. Marek (Praha)
 17:58  Diskuze  
 18:00280. ZOBRAZOVACÍ METODY V AKUTNÍ KARDIOLOGII M. Kotrč (Praha)
 18:28  Diskuze  
 18:30  Konec programu