Program 08.05.2017

    OLOMOUC (pavilon E - I. patro)  -  pondělí 8.5.2017  

 8:30 - 10:30  Soutěž mladých kardiologů - I. část Předsedající: M. Aschermann, J. Hradec, J. Vítovec (Praha, Brno)
 8:30208. STUDIUM VZTAHU MEZI SKELETÁLNÍ MYOPATIÍ A SIDEROPENIÍ U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM POMOCÍ ZÁTĚŽOVÉ 31P MR SPEKTROSKOPIE KOSTERNÍHO SVALU K. Kroupová, V. Melenovský, P. Šedivý, M. Dezortová, M. Hájek, J. Kautzner (Praha)
 8:40209. CLINICAL AND LABORATORY PREDICTORS OF INFECTIOUS COMPLICATIONS IN PATIENTS AFTER OUT-OF-HOSPITAL CARDIAC ARREST J. Kroupa, J. Knot, J. Ulman, F. Bednář, A. Dohnalová, Z. Moťovská (Praha)
 8:50210. ÚČINNOST FIXNÍ TROJKOMBINACE ANTIHYPERTENZIV V BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXI M. Kamasová, E. Kociánová, J. Václavík, P. Gaja, M. Táborský (Olomouc, Šumperk)
 9:00211. INSIGHTS TO PATHOPHYSIOLOGY AND RISK FACTORS OF CARDIAC ALLOGRAFT VASCULOPATHY: A PROSPECTIVE STUDY USING HIGHLY AUTOMATED CORONARY OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY SEGMENTATION SOFTWARE IN 3D M. Pazderník, H. Bedáňová, J. Kautzner, V. Melenovský, V. Karmazín, I. Málek, A. Tomášek, T. Kovárník, Z. Chen, M. Šonka (Praha, Brno, Iowa city, United States, Iowa, United States)
 9:10212. MULTIFOKÁLNÍ EKTOPIE Z PŘEVODNÍHO SYSTÉMU – NOVÝ ARYTMICKÝ SYNDROM NA PODKLADĚ MUTACE V GENU SCN5A PRO SODÍKOVÝ KANÁL JAKO PŘÍČINA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ T. Schimerová, M. Kubánek, A. Krebsová, L. Piherová, M. Bláha, J. Vrbská, P. Peichl, V. Melenovský, S. Kmoch, J. Kautzner (Praha)
 9:20213. EXPERIMENTAL EVIDENCE OF VENTRICULAR ARRHYTHMIAS SUSCEPTIBILITY IN DIFFERENT ANIMAL MODELS A. Wojtaszczyk, Z. Stárek, M. Pešl, G. Caluori, F. Lehar, J. Jež, J. Wolf, M. Crha, C. DeSimone, S. Asirvatham (Brno, Rochester, MN, United States)
 9:30214. ANALÝZA SLOŽENÍ KAROTICKÉHO PLÁTU POMOCÍ INTRAVASKULÁRNÍ SPEKTROSKOPIE M. Horváth, P. Hájek, C. Štěchovský, J. Veselka (Praha)
 9:40215. ASOCIACE MEZI KARDIOVASKULÁRNÍMI RIZIKOVÝMI FAKTORY A OBSAHEM LIPIDŮ V KAROITCKÉ STENÓZE C. Štěchovský, P. Hájek, M. Horváth, J. Veselka (Praha)
 9:50216. PREDIKTIVNÍ FAKTORY PŘEŽITÍ U PACIENTŮ LÉČENÝCH MÍRNOU HYPOTERMIÍ PO OBĚHOVÉ ZÁSTAVĚ J. Bonaventura, D. Alan, J. Vejvoda, M. Pavlíková, J. Veselka (Praha)
 10:00217. HLADINY OXIDU DUSNATÉHO JSOU SNÍŽENY U PACIENTŮ S HYPERTENZÍ A REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ J. Novák, P. Kružliak, M. Blaha, J. Špác, I. Řiháček, J. Tomandl, M. Souček (Brno)
 10:10218. GLOBÁLNÍ LONGITUDINÁLNÍ STRAIN SPOLEHLIVĚ PREDIKUJE EXTENSIVNÍ DIFUSNÍ FIBRÓZU MYOKARDU U PACIENTŮ S AORTÁLNÍ STENÓZOU – KORELACE S HISTOLOGIÍ A T1 MAPOVÁNÍM T. Ondrúš, R. Kočková, M. Kotrč, C. Mirica, G. Van Camp, Y. Mo, A. Pravečková, P. Vanhoenacker, M. Pěnička (Brno, Praha, Aalst, Belgium)
 10:20219. VLIV FIBRILACE SÍNÍ NA PLAZMATICKOU HLADINU NATRIURETICKÝCH PEPTIDŮ: INVAZIVNÍ HEMODYNAMICKÁ STUDIE. M. Šramko, V. Melenovský, D. Wichterle, J. Kautzner (Praha)
 10:30  Přestávka  
 11:00 - 12:30  Soutěž mladých kardiologů - II. část Předsedající: M. Aschermann, J. Hradec, J. Vítovec (Praha, Brno)
 11:00220. LEFT VENTRICULAR APICAL PACING IN CHILDREN - FEASIBILITY AND LONG-TERM EFFECT ON VENTRICULAR FUNCTION J. Kovanda, J. Janoušek, M. Ložek, P. Kubuš (Praha)
 11:10221. HLADINY TROPONINU T U PACIENTŮ SE STABILNÍ ICHS J. Daněk, T. Hnátek, M. Malý , M. Táborský, J. Škvařil, M. Černohous, L. Pospíšilová, P. Sedloň, M. Hajšl, M. Zavoral (Praha, Olomouc)
 11:20222. TEPOVÁ FREKVENCE U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM: ROLE METABOLICKO-CHRONOTROPNÍ ZÁVISLOSTI A ZOTAVENÍ SRDEČNÍ FREKVENCE J. Beneš, P. Hajdušek, M. Kotrč, J. Kautzner, P. Jarolím, V. Melenovský (Praha, Boston, United States)
 11:30223. HODNOCENÍ PARAMETRU „RELATIVE APICAL SPARING“ LONGITUDINÁLNÍHO STRAINU LEVÉ KOMORY V APIKÁLNÍ ČTYŘDUTINOVÉ PROJEKCI V DIAGNOSTICE AL AMYLOIDOVÉ KARDIOMYOPATIE M. Fikrle, T. Paleček, J. Marek, P. Kuchynka, A. Linhart (Jihlava, Praha)
 11:40224. ČETNÉ MOZKOVÉ EMBOLIZACE JAKO POZDNÍ NÁSLEDEK Q-INFARKTU MYOKARDU O. Černý, T. Roubíček, J. Kupec, R. Polášek (Liberec)
 11:50225. JEDNÁNÍ POROTY A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ  
 12:30  Oběd  
 13:00 - 14:00  Edukační blok České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP Předsedající: J. Kvasnička, M. Penka (Praha, Brno)
 13:00226. ANTIKOAGULACE V KARDIOLOGII J. Kvasnička (Praha)
 13:15227. H.I.T. (HEPARINEM INDUKOVANÁ TROMBOCYTOPENIE) - PRAKTICKÉ POZNÁMKY M. Penka (Brno)
 13:30228. REKURENCE TEN - JAK STANOVIT VÝŠI RIZIKA A VOLBA DÉLKY ANTIKOAGULACE T. Kvasnička (Praha)
 13:45  Diskuze  
 14:00  Přestávka  
 14:10 - 15:10  Volná sdělení - hypertenze, primární a sekundární prevence Předsedající: J. Widimský jr., J. Bruthans (Praha)
 14:10229. SROVNÁNÍ INDIKACE A ÚČINNOSTI FIXNÍ TROJKOMBINACE ANTIHYPERTENZIV VE SPECIALIZOVANÉ KARDIOLOGICKÉ AMBULANCI A TERCIÁRNÍM CENTRU E. Kociánová, M. Kamasová, J. Václavík, P. Gaja (Olomouc, Šumperk)
 14:20230. TELEMONITORACE HODNOT DOMÁCÍHO MĚŘENÍ TK A EPIZOD NEPRAVIDELNÉ SRDEČNÍ AKCE J. Peleška, J. Mužík, M. Doksanský, D. Gillar, P. Jedličková, K. Hána, M. Poláček (Praha)
 14:30231. ZJEDNODUŠENÍ LÉČBY FIXNÍMI KOMBINACEMI ZLEPŠUJE KONTROLU REZISTENTNÍ HYPERTENZE J. Václavík, J. Flašík, J. Jarkovský, E. Kociánová, M. Kamasová, T. Václavík (Ostrava, Olomouc, Brno, Praha)
 14:40232. NONCOMPLIANCE S ANTIHYPERTENZNÍ LÉČBOU - ČASTÁ PŘÍČINA REZISTENTNÍ HYPERTENZE B. Štrauch, V. Marešová, J. Widimský jr. (Praha)
 14:50233. REÁLNÁ EFEKTIVITA KATETRIZAČNÍ RENÁLNÍ DENERVACE NA SYMPATICKOU RENÁLNÍ INERVACI: ZÁVĚRY HISTOLOGICKÉ STUDIE. D. Richter, M. Táborský, L. Červenka, L. Kopkan, Z. Tonar, A. Herman, J. Peregrin, I. Mrázová, Z. Šimůnková, M. Kamasová (Olomouc, Praha, Plzeň)
 15:00234. ZMĚNA PARADIGMATU PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ: LEPŠÍ KONTROLA KREVNÍHO TLAKU A HYPERLIPIDEMIÍ, ALE ZVYŠUJÍCÍ SE PREVALENCE OBEZITY A DIABETU, JAKO DŮSLEDEK NEDOSTATEČNÉ KONTROLY FAKTORŮ ŽIVOTNÍHO STYLU. J. Bruthans, O. Mayer Jr., J. Filipovský, R. Cífková (Praha, Plzeň)
 15:10  Přestávka  
 15:15 - 16:05  Volná sdělení - ambulantní péče, primární a sekundární prevence Předsedající: L. Berka, M. Hoňková (Jindřichův Hradec, Praha)
 15:15235. TRANSKATETROVÝ STIMULAČNÍ SYSTÉM MICRA – PRVNÍ ZKUŠENOSTI VELKOOBJEMOVÉHO IMPLANTAČNÍHO CENTRA M. Fedorco, D. Břečka, I. Sovová, V. Doupal, M. Táborský (Olomouc)
 15:25236. TRANSTELEFONNÍ PŘENOS EKG U PACIENTŮ S PALPITACEMI A SYMPTOMY SUSPEKTNĚ ARYTMOGENNÍ ETIOLOGIE- DIAGNOSTICKÁ A EKONOMICKÁ VÝTĚŽNOST VYŠETŘENÍ OPROTI KONVENČNÍMU POSTUPU – 1 ROČNÍ SLEDOVÁNÍ J. Chovančík, V. Bulková, M. Hrošová, O. Jiravský, R. Neuwirth, B. Szmek, J. Pindor, M. Branny (Třinec, Brno)
 15:35237. KOMOROVÉ ARYTMIE A ŘÍZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA - MOZKOVÁ KOMOCE PO ÚDERU DO HLAVY S NÁSLEDNOU POZITIVNÍ PROGRAMOVANOU STIMULACÍ KOMOR A IMPLANTACÍ ICD, ANEB CO DOKÁŽE KVALITNÍ ADVOKÁT (KAZUISTIKA) P. Povolný, P. Doškář, P. Povolná (Kladno, Praha)
 15:45238. NAKOLIK JE DODRŽOVÁNO NÁLEŽITÉ DÁVKOVÁNÍ STATINŮ V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ P. Vorlíčková, O. Mayer, J. Bruthans (Plzeň, Praha)
 15:55239. INCIDENCE, LÉČBA, MORTALITA A DALŠÍ OSUD PACIENTŮ S AIM V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1992 -2012. J. Bruthans, O. Mayer Jr., M. Zvolský (Praha, Plzeň)
 16:05  Přestávka  
 16:20 - 18:40  Volná sdělení - poruchy rytmu, kardiostimulace Předsedající: P. Neužil, R. Čihák (Praha)
 16:20240. KATETRIZAČNÍ TERAPIE RECIDIV FIBRILACE SÍNÍ (AFIB) A SÍŇOVÝCH TACHYKARDIÍ (AT) U PACIENTŮ PO CHIRURGICKÉ LÉČBĚ AFIB. M. Janotka, J. Škoda, J. Petrů, L. Šedivá, M. Chovanec, J. Baroch, P. Neužil (Praha)
 16:30241. IDENTIFIKACE A ANALÝZA SPEKTRA PACIENTŮ POSTIŽENÝCH OZNÁMENÍM O RIZIKU PŘEDČASNÉHO VYBITÍ BATERIE U ICD A CRTD K. Sedláček, L. Krýže, M. Bláhová , D. Hačkajlo , J. Kautzner (Praha)
 16:40242. DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY STEREOTAKTICKÉ RADIOCHIRURGICKÉ ABLACE KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ. R. Neuwirth , J. Cvek, O. Jiravský, M. Fiala , D. Feltl (Třinec, Ostrava)
 16:50243. NEINDUCIBILITA SÍŇOVÉ TACHYARYTMIE JAKO ENDPOINT OPAKOVANÉ ABLACE PRO PŮVODNĚ DLOUHODOBOU PERZISTENTNÍ FIBRILACI SÍNÍ M. Fiala, O. Toman, V. Bulková, L. Rybka, M. Černošek, J. Maňoušek, J. Januška, J. Špinar (Brno, Třinec)
 17:00244. KATETROVÁ ABLACE U PACIENTŮ DO 18 LET PROVEDENÁ V CENTRECH PRO DOSPĚLÉ M. Fiala, O. Toman, L. Rybka, V. Bulková, M. Černošek, J. Maňoušek, J. Januška, J. Špinar, P. Vít (Brno, Třinec)
 17:10245. KATETROVÁ ABLACE PARAHISÁLNÍ FOKÁLNÍ SÍŇOVÉ TACHYKARDIE - AKUTNÍ A DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY M. Hrošová, M. Fiala, J. Chovančík, R. Neuwirth, O. Jiravský, J. Januška (Třinec)
 17:20246. NEDETEKOVANÁ DISLOKACE SÍŇOVÉ ELEKTRODY J. Lipoldová, A. Nagy, I. Dvořák, T. Vykypěl, M. Novák (Brno)
 17:30247. ZTRÁTA BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE V DŮSLEDKU OVERSENSINGU J. Lipoldová, A. Nagy, I. Dvořák, T. Vykypěl, M. Novák (Brno)
 17:40248. SROVNÁNÍ CELKOVÉ ANESTEZIE A ANALGOSEDACE PŘI KATETRIZAČNÍ ABLACI PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ O. Moravec, T. Skála, M. Hutyra, M. Táborský (Olomouc)
 17:50249. ULTRAZVUKOVÁ NAVIGACE USNADŇUJE FEMORÁLNÍ ŽILNÍ PŘÍSTUP A SNIŽUJE RIZIKO CÉVNÍCH KOMPLIKACÍ. P. Stojadinović, K. Yamagata, P. Peichl, B. Aldhoon, M. Fukunaga, R. Čihák, D. Wichterle, J. Kautzner (Praha)
 18:00250. POHYBEM PROTI ARYTMII - KOMPLEXNÍ INTERVENCE FAKTORŮ ŽIVOTNÍHO STYLU U PACIENTŮ S FS O. Jiravský, B. Jiravská Godula, B. Ryšková, R. Neuwirth (Třinec, Ostrava)
 18:10251. EARLY AND DELAYED ALTERATION OF LOCAL ATRIAL ELECTROGRAMS AROUND SINGLE RADIOFREQUENCY ABLATION LESION DURING PULMONARY VEIN ISOLATION Š. Havránek, H. Alfrédová, Z. Fingrová, T. Bouček, L. Součková, D. Wichterle (Praha)
 18:20252. DENERVACE RENÁLNÍHO SYMPATIKU JAKO PREVENCE KOMOROVÝCH ARYTMIÍ U PACIENTŮ S ICD- PILOTNÍ STUDIE M. Janotka, P. Neužil, V. Reddy, J. Petrů, L. Šedivá, J. Škoda, M. Chovanec, Š. Královec (Praha, New York, United States)
 18:40  Konec programu