Program 08.05.2017

    PRAHA (pavilon E - I. patro)  -  pondělí 8.5.2017  

 8:30 - 9:30  Česká asociace srdečního selháníDiskuze pro a proti Předsedající: R. Pudil, O. Ludka (Hradec Králové, Brno)
 8:30119. ICD SKORO VŽDY ANO M. Táborský (Olomouc)
 8:42120. ICD SKORO VŮBEC NE R. Pudil (Hradec Králové)
 8:54  Diskuze  
 9:00121. HFPEF NEEXISTUJE ( JDE JEN O NEDOSTATEČNĚ VYŠETŘENÉ PACIENTY) P. Ošťádal (Praha)
 9:12122. HFPEF EXISTUJE (VYPADÁ-LI NĚCO JAKO KACHNA A KVÁKÁ TO, TAK JE TO NEJSPÍŠ KACHNA) V. Melenovský (Praha)
 9:24  Diskuze  
 9:30 - 10:30  Česká asociace pro srdeční rytmusKazuistiky z arytmologické praxe, co možná děláme špatně? Předsedající: L. Haman, P. Neužil (Hradec Králové, Praha)
 9:30123. UNIKÁTNÍ EXTRAKCE LEADLESS KARDIOSTIMULÁTORU P. Neužil (Praha)
 9:42124. SÍŇOVÁ TACHYKARDIE NEBO SINUSOVÝ RYTMUS M. Fiala (Brno)
 9:54125. SYNDROM BRUGADOVÝCH P. Peichl (Praha)
 10:06126. SRDEČNÍ SELHÁNÍ A FIBRILACE SÍNÍ J. Škoda (Praha)
 10:18  Diskuze  
 10:30  Přestávka  
 11:00 - 12:00  Sympozium SERVIER s.r.o.Videosympozium: Intervence KV rizika, proč vítězíme a selháváme? Předsedající: A. Linhart (Praha)
 11:00127. PROČ VÍTĚZÍME V LÉČBĚ HYPERTENZE? W. Peter (Praha)
 11:20128. PROČ SELHÁVÁME V LÉČBĚ DYSLIPIDÉMIE? M. Vráblík (Praha)
 11:40129. ÚČINNÁ INTERVENCE KV RIZIKA JE OTÁZKOU PŘÍSTUPU. A. Linhart (Praha)
 12:00  Přestávka  
 13:00 - 14:00  Sympozium Novartis s.r.o.Ve dvou se to lépe táhne...(zvláště když je to stejným směrem) Předsedající: M. Táborský (Olomouc)
 13:00130. KDYŽ JEDEN ŘÍKÁ HOT A DRUHÝ ČEHÝ, NEMUSÍ TO BÝT VŽDY NA ŠKODU. PROČ SE PROTIKLADY PŘITAHUJÍ R. Pudil (Hradec Králové)
 13:20131. NASTAL ČAS PRO NOVÉ PARADIGMA V MYŠLENÍ O PACIENTECH S HFREF? A. Linhart (Praha)
 13:40132. VÍTĚZSTVÍ JE NA DOSAH ANEB POD LAMPOU JE NEJVÍC TMA J. Přeček (Olomouc)
 13:55  Diskuze  
 14:00  Přestávka  
 14:10 - 15:10  Česká asociace pro srdeční rytmusMezinárodní programový blok z oblasti arytmologie Předsedající: P. Neužil, J. Kautzner (Praha)
 14:10133. LIFEVEST -„EXPERIENCE IN A PRACTICE SETTING - THE AUSTRIAN WCD REGISTRY“ T. Odeneg (Graz, Austria)
 14:30134. KATÉTROVÁ ABLÁCIA KOMOROVEJ EKTOPIE - ZMYSLUPLNÁ TERAPIA ALEBO HIGH-TECH HRÁTKY? R. Hatala (Bratislava, SR)
 14:50135. PERSPECTIVE OF HYBRID AF TREATMENT M. La Meir (Maastricht, Netherlands)
 15:10  Přestávka  
 15:15 - 16:15  Česká asociace pro srdeční rytmusJak správně připravit a pečovat o arytmologického pacienta před a po výkonu - víme to? Předsedající: V. Vančura, L. Šedivá (Plzeň, Praha)
 15:15136. JAK NA TO S ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBOU U PACIENTŮ INDIKOVANÝCH K IMPLANTACI KARDIOSTIMULÁTORŮ A KARDIOVERTERŮ? J. Vlašínová (Brno)
 15:30  Diskuze  
 15:35137. JAK NA TO S ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBOU U PACIENTŮ INDIKOVANÝCH KE KATETROVÉ ABLACI? M. Fiala (Brno)
 15:50  Diskuze  
 15:55138. JAK NA TO U ARYTMOLOGICKÉHO PACIENTA INDIKOVANÉHO K NEKARDIÁLNÍ CHIRURGICKÉ OPERACI? V. Vančura (Plzeň)
 16:10  Diskuze  
 16:15  Přestávka  
 16:20 - 17:50  PS Kardiovaskulární farmakoterapieHOT lines Předsedající: L. Špinarová, P. Janský (Brno, Praha)
 16:20139. STUDIE FOURIER J. Špinar (Brno)
 16:32140. STUDIE PIONEER-PCI P. Janský (Praha)
 16:44141. STUDIE TRUE HF O. Ludka (Brno)
 16:56142. STUDIE EUCLID D. Karetová (Praha)
 17:08143. STUDIE LEADER L. Špinarová (Brno)
 17:20144. STUDIE PRAGUE 18 Z. Moťovská (Praha)
 17:32145. STUDIE ENSURE AF R. Lábrová (Brno)
 17:50  Konec programu