PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

SRDEČNÍ ZÁSTAVA U AKUTNÍHO KORONÁRNÍHO SYNDROMU ANEB JAKOU MÁ SRDCE NADĚJI
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské , Číslo v programu: 96

Navrátilová M.1, Malík J.1, Sedláčková A.1, Paďourková D.1, Šťáhlavská V.1

1 Koronární jednotka, III. interní klinika, VFN, Praha


Úvod:Srdeční zástava představuje náhlou kompletní ztrátu mechanické funkce srdce.Srdce zcela ztratí svou schopnost fungovat jako pumpa a zastaví se přítok krve do zbytku těla.Obvyklou příčinou srdeční zástavy je fibrilace komor,arytmie,která nejčastěji vzniká v důsledku akutního koronárního syndromu.Klinicky se projeví náhlá ztráta vědomí,kdy postižený nemá hmatný puls a nedýchá.Zatímco prognóza pacienta stran přežití srdeční zástavy závisí na včasnosti zahájení KPCR a aplikaci defibrilačního výboje,rozsah a zvratnost postižení srdečního svalu závisí v případě AIM zejména na co nejrychlejším otevření infarktové tepny v katetrizační laboratoři.Při správném postupu v poskytování život zachraňujících úkonů a správné diagnostice vyvolávající příčiny dáváme postiženému šanci nejen na přežití,ale také na lepší kvalitu života při menším rozsahu nezvratného poškození myokardu.Cíl:Upřesnit posluchačům správné postupy při akutním koronárním syndromu s náhlou srdeční zástavou a poukázat na přínos profesionální ošetřovatelské péče sestrou.Metody:Zaznamenali jsme několik pacientů se srdeční zástavou s příčinou rozsáhlého akutního koronárního syndromu,kteří byli hospitalizováni na koronární jednotku a u kterých byla zahájena KPCR s indikací urgentní koronarografie.Po katetrizačním ošetření uzavřené koronární tepny byla nadále poskytována dlouhodobá intenzivní péče s nepřetržitou monitorací všech vitálních funkcí.Závěr:Náhlá srdeční zástava při akutním koronárním syndromu je celosvětový problém epidemických rozměrů.V případě úspěšné či stále probíhající KPCR lze snížit riziko trvalých kardiálních následků včasnou a správnou diagnostikou a ošetřením akutního koronárního syndromu.Předpokladem pro správné postupy při náhlé srdeční zástavě je adekvátní reakce všech zdravotnických pracovníků.