Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás jménem Organizačního a Programového výboru pozvali k účasti na XXIII. Workshopu Pracovní skupiny Intervenční kardiologie, který se bude konat ve dnech 15.-16. dubna 2013 v Brně, v hotelu Voroněž.

Věříme, že Vás zaujme netradičně pojatý odborný program, který bude založen na živých a předtočených přenosech zajímavých intervenčních zákroků a bohaté interaktivní diskusi se členy panelu a účastníky workshopu včetně využití hlasovacího zařízení. Samozřejmou součástí workshopu bude také sesterská sekce.

Vedle setkání se zástupci všech českých center intervenční kardiologie, se můžete těšit i na aktivní účast významných zahraničních hostů v čele s Jeanem Fajadetem, prezidentem EAPCI.

Odborná část programu bude tradičně doplněna i setkáním neformálním v rámci společenského večera, který budeme pořádat v unikátních „technických“ prostorách Galerie Vaňkovka.

Těšíme se, že se nám společně podaří navázat na dobrou tradici workshopů předcházejících a že se na nově pojaté formě především odborného programu, budete spolu s námi podílet.

Se srdečným pozdravem,

MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC.
Za Organizační a Programový výbor

Doc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D.
Předseda PS Intervenční kardiologie ČKS