Organizační sekretariát

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 814/6b
625 00  Brno
Tel.: +420  543 213 825; e-mail: cks@kardio-cz.cz 

Koordinátor akce:
Iva Pavézková
Tel.: +420 722 905 470; e-mail: pavezkova@kardio-cz.cz