Všeobecné informace

Místo a datum konání: IKEM, Kongresové centrum, Vídeňská 1958/9, 140 21  Praha 4

Registrační poplatek je zdarma.

Obědy budou ve foye kongresového sálu. 

Certifikáty o účasti budou vydávány při registraci. Vzdělávací akce bude pořádána dle stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.