Úvodní slovo

S ohledem na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví týkající se omezení pořádání vnitřních akcí max. do 10 osob, rozhodl výbor České asociace pro srdeční rytmus
ZRUŠIT
letošní sympozium. 

Děkujeme za pochopení a budeme se na vás těšit v roce příštím (v listopadu).

 

 

 Za organizační a programový výbor:

 

 

 

Fiala_resize.jpg

doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D.
Předseda České asociace pro srdeční rytmus