Úvodní slovo

Vážení přátelé akutní a intenzivní kardiologie,

 v dotazníkovém průzkumu České asociace akutní kardiologie z podzimu 2022 se řada respondentů vyslovila pro pořádání praktických workshopů i mimo velké kongresy. Ve snaze vyjít vstříc těmto požadavkům jsme připravili den Intenzivní péče v kardiologii, který se bude konat 30. května 2023 v hotelu Diplomat v Praze. Celodenní workshop bude zaměřen na řešení problémů, se kterými se běžně setkáváme v akutní a intenzivní kardiologické péči a to z praktického pohledu, i s možností nácviku dovedností a rozhodování na simulátorech a při praktických ukázkách.

Věříme, že připravený program bude atraktivní a workshop pomůže v získání sebedůvěry při samostatné práci s kardiologickými pacienty, vyžadujícími intenzivní péči.

Těšíme se na viděnou v hotelu Diplomat!

 

za výbor ČAAK

Prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.