Úvodní stránka

Nový účet firmy

Zadejte "Přihlašovací jméno" a "Heslo" dle Vaší volby. Zapamatujte si tyto údaje pro budoucí přihlašování do systému!
Při vyplňování "Přihlašovacího jména" užívejte pouze písmena a číslice, nedoporučujeme používat  mezery a diakritiku.
Minimální počet znaků u "Hesla" je 6.

Tučně nadepsaná pole jsou povinná
Přihlašovací údaje
Přihlašovací jméno
Přihlašovací heslo
(minimálně 6 znaků)
Údaje o firmě
Jméno firmy
Sídlo firmy - kontaktní adresa
Pokud není shodná
uveďte též adresu pro fakturaci
Město
(MĚSTO zadávejte vždy bez čísel a městských čtvrtí !)
Stát
DIČ
Telefon
E-mail
Mobilní telefon
Fax
Váš souhlas
Souhlas se zpracováním osobních údajů ANO Tímto čestně prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Současně nyní prohlašuji, že zaměstnancům České kardiologické společnosti, se sídlem v Brně, Pekařská 72, uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb.,o některých službách informační společnosti, uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu výše uvedeném pro správu, zpracování a uchování osobních údajů. Pro další práci s Online systémem ČKS, případně dokončení registrace, je nutno SOUHLASIT.
Souhlas se zasíláním reklamních emailů ANO souhlasím
Emailem budou zasílány reklamní upozornění na sympozia a další různé firemní informace ve spojitosti s akcemi ČKS. Tento souhlas je možno kdykoliv zrušit.
 * takto označené položky je nutné vyplnit pouze pokud zadáváte adresu pracoviště

VŠECHNY VYPLNĚNÉ ÚDAJE NEBUDOU POSKYTNUTY TŘETÍ OSOBĚ DLE ZÁKONA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.