Vše, co potřebuji vědět o kardiomyopatiích ke kardiologické atestaci 12. listopadu 2022, Červená posluchárna I. interní kardio-angiologické kliniky FN u sv. Anny v Brně

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na další akci pracovní skupiny Kardio 35, na téma „Vše, co potřebuji vědět o… kardiomyopatiích ke kardiologické atestaci". Cílem je poskytnout praktické shrnutí toho nejdůležitějšího, co by měl o této problematice znát mladý lékař ke kardiologické atestaci (pokryjeme 8 atestačních otázek!) a pár chuťovek navíc.

Seminář pořádaný odborníky z brněnských pracovišť se bude konat v sobotu dne 12.11.2022, v Centru pro diagnostiku a léčbu kardiomyopatií I. interní kardio-angiologické kliniky FN u sv. Anny v Brně. Garantem akce je prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. Odborný program začíná v 9:00 hod, podrobnosti naleznete na webových stránkách. Registrace je bezplatná, zajištěno bohaté občerstvení.

Těšíme se na Vás v Brně!

Anna Chaloupka
organizátorka akce PS Kardio35
vedoucí Ambulance dědičných kardiomyopatií FNUSA