Organizační informace

Místo konání

Eiseltova síň, II. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK
Pavilon A14, vchod B, 1. patro
U Nemocnice 499/2
128 08 Praha 2
https://int2.lf1.cuni.cz/1LFIK-89.html

Registrace

Registrace probíhá prostřednictvím členských účtů v on-line registračním systému ČKS (www.cksonline.cz)

on-line registrace k pasivní účasti bude otevřena do 15. října

Registrace je zdarma pro všechny zájemcePo tomto datu bude možné registrovat se přímo na místě 23. října od 7,30 hodin.

Součástí registrace na akci je i kávová přestávka a oběd.

Certifikáty o účasti budou vydávány při registraci. 
Vzdělávací akce bude pořádána dle stavovského předpisu č. 16 ČLK