Úvodní slovo

Chtěli bychom, aby byla akce co nejvíce interaktivní, s přímým kontaktem mezi přednášejícími a účastníky a s bohatou diskusí. Proto jsme se dohodli, že kurz zatím odložíme na neurčito (jaro/léto 2021).

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na další akci pracovní skupiny Kardio 35, nyní na téma „Vše, co potřebuji vědět o chlopenních vadách ke kardiologické atestaci". Kurz se bude konat v sobotu 16.1.2021 v Eiseltově síni II. interní kliniky VFN v Praze, garantem akce je pan přednosta prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Odborný program začíná v 9:00 hod, podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce. Registrace je bezplatná.

Budeme se na Vás těšit.

Zuzana Hlubocká, za organizátory akce
Petr Kala, předseda Kardio 35