PROGRAM

9.00–9.10
Úvodní slovo: Michal Pazderník, Josef Kautzner

9.10–10.40
Předsedající: R. Maxian (IKEM Praha), R. Čihák (IKEM Praha)

1) Základy léčby implantabilními přístroji (včetně péče o nemocného po implantaci kardiostimulátoru nebo ICD) – K. Sedláček
2) Přehled supraventrikulárních tachykardií a možnosti léčby (P. Peichl)

11.00–12.30
Předsedající: J. Plášek (FN Ostrava), J. Kautzner (IKEM Praha)

1) Fibrilace síní – jak rozhodnout o správné léčbě a antitrombotickém zajjštění? (R. Čihák)
2) Komorové tachykardie, možnosti léčby + dif. dg. širokokomplexových tachykardií (J. Kautzner)

13.00–14.30
Předsedající: M. Šnorek (Nemocnice České Budějovice), D. Wichterle

1) Diagnostika v arytmologii (neinvazivní metody, elektrofyziologické vyšetření) – D. Wichterle
2) Vybraná témata z otázek k atestaci: Antiarytmika (R. Čihák), bradyarytmie, (J. Kautzner) synkopa (J. Kautzner).