Odborný program

Sympozium pracovní skupiny Kardio 35
„State of the Art Meeting“
ODBORNÝ PROGRAM

Sobota 3.10.2015 od 13:15 do 18:30

13:15 - 13:30 Zahájení a přivítání účastníků
13:30 - 14:00 Ateroskleróza a nová hypolipidemika (doc. MUDr. Michal Vrablík,  Ph.D.)
14:00 - 14:30 Mission im?possible: stoprocentní kontrola arteriální hypertenze.
Nové trendy ve farmakoterapii, současný pohled na rezistentní hypertenzi
(
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC)
14:30 - 15:00 Akutní koronární syndromy – Máme je dělit na nestabilní AP,  NSTEMI a
STEMI i v roce 2015 a liší se stále strategie akutní léčby?
(
prof. MUDr. Richard Rokyta jr., Ph.D., FESC)
15:00 - 15:30 Randomizované klinické studie pohledem insidera
(prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC)
15:30 - 16:00 coffee break
16:00 - 16:30 Kardio-tým - Indikační seminář ke kardiochirurgickému výkonu, CABG vs PCI,
indikace k operaci aortálních a mitrálních vad
(
prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC)
16:30 - 17:00 Kam směřuje léčba chronického srdečního selhání
(prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC)
17:00 - 17:30 Mechanické srdeční podpory - Indikace a správné načasování implantace,
jak s kandidátem MSP v periferní nemocnici
(
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.)
17:30 - 18:00 Nové trendy v kardiostimulaci a srdeční resynchronizační léčbě
(prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA)
18:00 - 18:30 EKG kurz ...aneb poselství mladým kardiologům od otce zakladatele
(
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC)

Neděle 4.10.2015 od 10:00 do 11:30

10:00 – 11:30 TOP 3 studie prezentované na výročním sjezdu Evropské kardiologické společnosti 2015
(přednášející z řad členů výboru PS Kardio 35)