Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

    je pro nás potěšením pozvat vás jménem organizačního a programového výboru k účasti na prvním dvoudenním Sympoziu pracovní skupiny Kardio 35, které bude probíhat ve dnech 3. - 4. října 2015 na jižní Moravě v obci Kurdějov.

    Pracovní skupina Kardio 35 České kardiologické společnosti, založená na principech Cardiologists of Tomorrow Evropské kardiologické společnosti, oslavila letos třetí narozeniny a má již přes 150 členů, kteří se tradičně scházejí na sobotních jednodenních postgraduálních kurzech ze série „Vše, co potřebuji vědět před kardiologickou atestací o…”. Naše dvoudenní sympozium doplňuje spektrum předatestačního vzdělávání a termínově přímo navazuje na konferenci České společnosti pro hypertenzi, PS preventivní kardiologie ČKS a PS srdeční selhání ČKS, která se koná v blízkém Mikulově.

    V Kurdějově budou přední odborníci prezentovat nejnovější poznatky ve vybraných oblastech kardiologie. Pro tyto vysoce aktuální přednášky, přinášející nové informace, které ještě třeba nejsou v učebnicích, ale již se stávají součástí reálné praxe, je někdy používán termín „State of the Art“. Volba formátu tohoto setkání prošla dramatickým vývojem od čistě edukační „konvenční“ akce přes její plně vizionářskou formu. Výsledná podoba by měla mít to nejlepší z obou pracovních verzí – přinese nové zajímavé informace, které však následující pracovní den budou mladí lékaři moci využít v klinické praxi, stejně tak i při atestaci z kardiologie.

   Těšíme se na shledanou v příjemné a přátelské atmosféře podzimní Moravy.

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., FESC MUDr. Michal Pazderník
předseda organizačního výboru sympozia          předseda výboru PS Kardio 35