Možnosti sponzoringu

ZLATÝ PARTNER – 80.000,- + DPH

 • 5 m2 pro stánek
 • umístění banneru (max. 2 m2) v konferenčním sále
 • umístění loga na webu registrace
 • inzerce v programu akce

STŘÍBRNÝ PARTNER – 60.000,- + DPH

 • 4 m2 pro stánek
 • umístění loga na webu registrace

PARTNER – 40.000,- + DPH

 • 4 m2 pro stánek

Další možnosti

 • Umístění  banneru (max. 2 m2) v konferenčním sále
  20.000,-
 • Inzerce celostránková v programu akce (obálka 2., 3. strana)
  20.000,-
 • Inzerce celostránková v programu akce - vnitřek
  15.000,-
 • Logo na webových stránkách akce
  15.000,-