Úvodní slovo

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

 

rok se s rokem sešel, máme tu leden a s ním i další ročník konference České asociace preventivní kardiologie Prague Prevention 2023. Letošní ročník je hodně nabitý, oblast preventivní kardiologie se neustále rozšiřuje a netýká se zdaleka jenom kardiologů – ke zodpovědnosti za prevenci oběhových onemocnění se správně hlásí lékaři primární péče i široký okruh specialistů od angiologů, diabetologů, nefrologů až po lékařské genetiky. A nejen všechny tyto odbornosti naleznou v letošním programu novinky a zajímavosti, pro které stojí za to do Autoklubu České republiky 25. ledna 2023 přijít.

Na přípravě programu se podílely všechny sekce ČAPK a agenda Prague Prevention 2023 Vás zavede do oblastí novinek v oblasti digitální medicíny, aktualit ve sportovní kardiologii, zajímavý blok připravili kolegové z kardiogenetické sekce, v úvodu programu se budeme zabývat vybranými možnostmi dosažení ambiciózního cíle snížení KV mortality o 5 % v horizontu 10 let. Těšíte-li se na komentáře k poslednímu vývoji v oblasti preventivní kardiovaskulární farmakoterapie (a že jich není málo), budete muset vydržet až do konce programu. S ohledem na to, jak atraktivní témata se zajímavými mluvčími se nám do programu podařilo zajistit, věřím, že vytrvat do závěrečné sekce programu Prague Prevention 2023 nebude problém.

 

Za všechny organizátory se na Vás těší a srdečně zve k účasti,  Michal Vrablík