Úvodní slovo

Milé kolegyně a milí kolegové,

Dovolte nám vás co nejsrdečnější pozvat k účasti na druhém ročníku Prague Prevention, který připravila Pracovní skupina preventivní kardiologie na 29. ledna 2020. Sejdeme se opět v pražském Autoklubu.

I pro druhý ročník se odborným partnerem konference stala Česká společnost pro aterosklerózu.

Po úspěchu startovacího ročníku Prague Prevention 2019 se těšíme, že vás program zaujme stejně i letos a přijdete diskutovat o široké oblasti témat kardiovaskulární prevence s odborníky od nás i ze zahraničí.

Letošní program odstartuje blok zaměřený na problematiku sekundární prevence, ve které – jak ukazují statistické údaje z poslední doby- leccos pacientům dlužíme. Dále se chceme zaměřit na relativně méně často diskutovanou problematiku sociekonomických faktorů a kardiovaskulárního rizika. V bloku vystoupí i prof. Bobak z University College of London, který odprezentuje nejnovější data v mezinárodním srovnání. V programu nebude chybět ani informace o připravovaném programu Kardiovaskulární prevence +,  na němž pracujeme spolu se zástupci pojišťoven. V odpolední části nás čeká setkání se zástupci European Association of Preventive Cardiology, s nimiž můžeme diskutovat plány do budoucnosti z evropské perspektivy a možnosti užší spolupráce na poli KV prevence. Věříme, že i poslední blok programu připravený kolegy z platformy sportovní kardiologie vás udrží v sále, tématika je stále žhavá a můžeme slíbit i krátký workshop zaměřený na hodnocení EKG změn u sportovců pro zájemce.

Na setkání s Vámi se těší,

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Předseda ČKS

Prof. MUDr. Michal Vrablík, PhD.
Předseda České společnosti pro aterosklerózu a

PS preventivní kardiologie