Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

je pro mě velkým potěšením Vás opět pozvat na tradiční hlavní akci České asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod České kardiologické společnosti ECHODNY 2024, která se i letos bude konat v Olomouci v příjemném prostředí kongresové části hotelu NH Collection Olomouc Congress a to ve dnech 13.–14. září 2024.

Pro ECHODNY 2024 připravujeme opět přehledové postgraduální přednášky, ve kterých budeme diskutovat optimální využití zobrazovacích metod a novinky na poli diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění. Letošní program ECHODNŮ, který bude uveden předcházejícím jednodenním Praktickým echokurzem (nejen) pro atestanty, by měl zejména reflektovat nová doporučení ESC pro chronické koronární syndromy, fibrilaci síní a onemocnění aorty. Prostor dostanou tradičně i volná původní sdělení a zajímavé kazuistiky z klinické praxe.

Program zahrnuje také tradiční hands-on sekce, ve kterých budete mít možnost diskutovat praktické aspekty echokardiografie a CT/MR vyšetření u vybraných srdeční onemocnění s tradičními demonstrátory. Současně budete mít možnost využít edukativní simulátory pro jícnovou echokardiografii a praktický nácvik kanylace cév pod ultrazvukovou kontrolou.

Dovolte mi při této příležitosti pozvat na ECHODNY 2024 i kolegy radiology a specialisty v oblasti nukleární medicíny se zájmem o problematiku zobrazovacích metod v kardiologii; budeme velmi rádi za jejich názory a postřehy, umožňující přátelskou kultivaci a prohloubení naší vzájemné spolupráce.

Pevně věřím, že i letos se podaří zorganizovat odborně přínosnou akci, prodchnutou příjemnou atmosférou, s možností mnoha formálních i neformálních diskuzí a kontaktů.

Těšíme se na setkání s Vámi v nádherné, a ještě letní Olomouci!

prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., FESC

Předseda České asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod České kardiologické společnosti