Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

je pro mě velkým potěšením Vás opět pozvat na tradiční hlavní akci České asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod České kardiologické společnosti ECHODNY 2023, která se i letos bude konat v Olomouci v příjemném prostředí kongresové části hotelu NH Collection Olomouc Congress a to ve dnech 15.–16. září 2023.

Pro ECHODNY 2023 připravujeme opět přehledové postgraduální přednášky, ve kterých budeme diskutovat optimální využití zobrazovacích metod na poli diagnostiky a léčby nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění. Letošní program by měl zejména reflektovat nová doporučení ESC a EACVI pro akutní koronární syndromy, chlopenní vady, endokarditidy a kardiomyopatie. Program zahrnuje také hands-on sekce, ve kterých budete mít možnost diskutovat praktické aspekty echokardiografické a CT/MR vyšetření, letos navíc s novinkou zahrnující simulátory pro jícnovou echokardiografii a praktický nácvik kanylace cév pod ultrazvukovou kontrolou. Prostor dostanou tradičně i volná původní sdělení a zajímavé edukativní kazuistiky.

Dovolte mi při této příležitosti pozvat na ECHODNY 2023 i kolegy radiology a specialisty v oblasti nukleární medicíny se zájmem o problematiku zobrazovacích metod v kardiologii; budeme velmi rádi za jejich názory a postřehy, umožňující přátelskou kultivaci a prohloubení naší vzájemné spolupráce.

Pevně věřím, že i letos se podaří zorganizovat odborně přínosnou akci, prodchnutou příjemnou atmosférou, s možností mnoha formálních i neformálních diskuzí a kontaktů.

Těšíme se na setkání s Vámi v nádherné pozdně letní Olomouci!

prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., FESC
Předseda České asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod
České kardiologické společnosti