Úvodní slovo

Milé kolegyně, vážení kolegové,

po náročném pandemickém roce je pro mě opět velkým potěšením Vás všechny pozvat jménem Organizačního a Programového výboru na tradiční hlavní vzdělávací akci České asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod České kardiologické společnosti ECHODNY 2022, která se letos bude konat v Olomouci v příjemném prostředí kongresové části hotelu NH Collection Olomouc Congress a to ve dnech 23.9. - 24. 9. 2022.

Pro letošní rok jsme se rozhodli uspořádat ECHODNY 2022 v prezenční formě a pevně věříme, že tento formát bude realizovatelný a to včetně neformálního setkání, kde budeme mít příležitost k vzájemné diskuzi nejen odborných témat.

V programové náplni budeme formou přehledných přednášek probírat optimální využití jednotlivých zobrazovacích metod v diagnostice a léčbě nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění, které reflektují recentní doporučení Evropské kardiologické společnosti. Letos to bude například problematika plicní hypertenze, viability myokardu a srdečních zdrojů embolizace. Program obsahuje také hands-on sekce, ve kterých budete mít možnost prakticky vyzkoušet vyšetření u vybraných vzácných onemocnění. Prostor dostanou tradičně i volná původní sdělení a zajímavé edukativní kazuistiky.

Dovolte mi při této příležitosti pozvat na ECHODNY 2022 i kolegy radiology a specialisty v oblasti nukleární medicíny, zajímající se o problematiku zobrazovacích metod v kardiologii; budeme velmi rádi za jejich názory a postřehy, umožňující přátelskou kultivaci našich odborných vztahů a prohloubení vzájemné spolupráce.

Pevně věřím, že i letos se podaří zorganizovat odborně přínosnou akci, prodchnutou příjemnou atmosférou, s možností mnoha formálních i neformálních diskuzí a kontaktů.

Těšíme se na setkání s Vámi v nádherné Olomouci!

Za Českou asociaci kardiovaskulárních zobrazovacích metod České kardiologické společnosti

 

prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.                                                                                prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.