Všeobecné informace

Místo a datum konání: Hotel Olympik Congress, U Sluncové 14, Praha 8; 23. - 24. 9. 2016

Registrace: všechny formy registrace jsou přijímány pouze prostřednictvím webových stránek ČKS přes on-line registrační systém. Registrační systém bude spuštěn dne 1. 6. 2016 k dispozici budou všechny formy přihlášek (aktivní, pasivní – individuální, skupinová, firemní), pro přihlášení používejte přístupové jméno a heslo, které jste zvolili při dřívější registraci, např. na Výroční sjezd ČKS. Nově registrovaní použijí ikonu „nový uživatel“. Pokud si své přihlašovací údaje nepamatujete, kontaktujte e-mailem organizační sekretariát, rádi Vám pomůžeme.

Abstrakta k aktivní účasti je možno posílat opět přes on-line systém ČKS do 30.6. 2016 24:00 h v českém jazyce. Můžete si zadat sdělení jako preferenčně ústní či poster, ústní sdělení budou vybrána programovým výborem. Potvrzení o zařazení sdělení bude odesláno autorovi e-mailem do 20. 7. 2016. Definitivní tištěný program bude součástí kongresových materiálů a bude k dispozici na místě při registraci. V elektronické podobě bude finální program k dispozici na webových stránkách České kardiologické společnosti před akcí.

Registrační poplatek
Platba do 20. 8. 2016:1 100 Kč, nelékařský zdravotnický pracovník 900 Kč
Platba po 20. 8. 2016: 1 300 Kč, nelékařský zdravotnický pracovník 1.100
Platba za jednodenní účast: 700 Kč
On-line registrace je možná do 18. 9. 2016. Po tomto datu bude možné registrovat se až přímo na místě. Poplatek na místě 1 300 / 1 100 Kč.

Certifikáty o účasti budou vydávány při registraci.
Vzdělávací akce bude pořádána dle stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání dle vyhlášky MZ ČR č. 321/2008 Sb. a ohodnocena kredity pro SZP.