Úvodní slovo

Milé dámy, vážení pánové, členové České kardiologické společnosti,

výbor ČKS na svém zasedání 21.6.2022 schválil přeměnu Českých kardiologických dnů na „Czech Cardiovascular Research and Innovation Day 2022“, konferenci věnovanou výhradně kardiovaskulárnímu výzkumu a výsledkům vlastní vědecké práce.

Mělo by se jednat o konferenci s mezinárodní účastí, jednacím jazykem bude angličtina a abstrakta budou publikována v Cor et Vasa.

Místem konání bude Praha, v plánovaném termínu 28.-29.11. (kongresové centrum stejně jako délku konference – pravděpodobně pouze jeden den – upřesníme podle počtu aktivních účastníků v průběhu srpna).

Předpokládaný termín pro zaslání abstrakt je 30.9.2022.

Věříme, že nový formát konference povede k přímé podpoře českého kardiovaskulárního výzkumu, navazování spolupráce a v neposlední řadě k prezentaci a zviditelnění české vědecké práce.