Cor et Vasa Case Reports 1/2018

obalkaCor et Vasa Case Reports
Svazek | Volume 1 • Číslo | Number 1
Květen/Červen | May/June 2018

Stáhnout celé číslo v PDF


Postižení pravé komory při akutním infarktu myokardu s elevacemi úseku ST dolní stěny levé komory u pacientky s chronickým cor pulmonale 

L. Koc, P. Jeřábek, M. Felšöci, H. Ondrášková, J. Stašek, Z. Merta, P. Kala

Infarkt myokardu pravé komory provází infarkt myokardu dolní stěny levé komory asi v padesáti procentech případů. V akutní fázi mají nemocní s touto diagnózou vyšší riziko úmrtí a závažných komplikací. Dlouhodobá prognóza je však vzhledem k vyšší rezistenci pravé komory k ischemii dobrá a často dochází...

Rare manifestation of acute aortic dissection (Type B) 

J. Šťastný, P. Šantavý, V. Prášil, M. Gřiva, Z. Coufal, V. Lonský

A right-sided hemothorax is a rare manifestation of an acute type B aortic dissection that has been covered in the available references in only a few cases. This case report covers the case of a 58-year-old man hospitalized for acute pain in the epigastrium with severe hypotension and sopor. An acute type B dissection manifested...

Extrakce dislokovaného leadless kardiostimulátoru u pacienta s opakovanými infekčními komplikacemi konvenční kardiostimulace – kasuistika 

R. Stříbrný, M. Táborský, T. Skála, M. Köcher, M. Fedorco

Autoři ve svém sdělení prezentují případ 34letého muže, který v nedávné době podstoupil komplexní kardiochirurgický výkon pro infekční endokarditidu, po kterém trvala atrioventrikulární blokáda III. stupně (AVB III. st.). Následovaly opakované neúspěšné implantace konvenčních kardiostimulátorů a epikardiálního kardiostimulátoru z důvodů infekcí. Pro tyto komplikace bylo přistoupeno...

Systémová mastocytóza jako vzácná příčina zástavy oběhu u pacientky s dilatační kardiomyopatií 

J. Šírek, A. Krüger, D. Vondráková, M. Janotka, J. Naar, F. Málek, P. Neužil, P. Ošťádal

Systémová mastocytóza je vzácné onemocnění charakterizované proliferací a akumulací žírných buněk v různých tkáních s nepřiměřeným uvolňováním jejich mediátorů. Jako nejzávažnější komplikace se zpravidla popisuje anafylaktický šok. Podezření na náhlou smrt v souvislosti se systémovou mastocytózou je zmiňováno zcela raritně.

Retrográdní rekanalizace chronického kolateralizovaného uzávěru pravé věnčité tepny 

R. Štípal jr., M. Poloczek, P. Jeřábek, O. Boček, J. Kaňovský, P. Kala

Chronický kolateralizovaný uzávěr věnčité tepny (chronic total occlusion, CTO) je častým koronarografickým nálezem. U pacientů s významným postižením koronárních tepen lze přítomnost chronického uzávěru pozorovat až u jedné třetiny nemocných. Počty perkutánních intervencí pro tento typ nálezu celosvětově narůstají. Recentně publikovaná klinická data naznačují...